Việt – Lào, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung

Bất Động Sản
Rate this post

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam – Lào. Mối quan hệ đó là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam – Lào. Quan hệ Việt Nam – Lào được xây dựng trên cơ sở tin cậy, thủy chung, vô tư, minh bạch, trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự cường, bình đẳng và cùng có lợi.

Trong các thời kỳ đấu tranh chống kẻ thù chung giành độc lập, tự do, hai dân tộc Việt Nam – Lào đã kề vai sát cánh, cùng chia sẻ, sẻ chia, hy sinh xương máu, dựa vào nhau để tồn tại và phát triển. Sự gắn bó đó tạo nên mối quan hệ đặc biệt, vô cùng quý giá được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, nhân lên sức mạnh của mỗi dân tộc, bảo đảm cho sự phát triển của mỗi quốc gia. thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Trải qua những thử thách khốc liệt của chiến tranh và những năm tháng gian khổ trong công cuộc đổi mới và hội nhập, quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào được coi là lẽ sống, là quy luật sinh tồn của hai dân tộc. , là quan hệ họ hàng ruột thịt, trước sau như một. Mỗi thành tựu của cách mạng hai nước đến nay đều gắn liền với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trong những ngày tháng lịch sử vui vẻ này, chúng ta ghi nhớ, trân trọng và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu – những nhà lãnh đạo cách mạng đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. , cũng như các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước, những người đã cống hiến sức mình và xương máu vì sự nghiệp xung đột. sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân hai nước. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn tự hào có người bạn Lào thủy chung, thủy chung, luôn nhận thức sâu sắc rằng, từng thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng thế giới. Sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với sự đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân Lào anh em. Đồng thời là người đồng chí, người anh em thân thiết, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước, quân và dân Lào anh em đã đạt được. trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của mình, tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn.

Trên cơ sở những thành tựu to lớn của quan hệ hai nước trong thời gian qua, cùng với những thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước đã định hướng cho toàn bộ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam. -Laosao, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân và dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển lên tầm cao mới. nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước là xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng thành phố thành công. Lào là một quốc gia hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, đóng góp xứng đáng vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Chúng ta mãi mãi tự hào về tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, bền vững giữa hai nước Việt Nam – Lào. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quân đội của người dân

Leave a Reply

Your email address will not be published.