Nhiều sản phẩm rau, củ, quả tồn dư thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng

Bất Động Sản
Rate this post

Ngày 15/7, tại hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, đơn vị này cho biết qua công tác kiểm tra, đơn vị đã ghi nhận một số sản phẩm rau, củ. , trái cây, thủy sản có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh… Vì vậy, việc lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác giám sát an toàn thực phẩm.

Qua lấy mẫu tại 3 chợ đầu mối, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố phát hiện nhiều mẫu rau quả có tồn dư chất bảo vệ thực vật.

Theo đó, hàng năm Ban quản lý đều xây dựng kế hoạch thực hiện việc lấy mẫu quan trắc để phục vụ công tác quản lý. Từ khi thành lập đến nay, Ban quản lý đã lấy 11.624 mẫu kiểm tra, giám sát chất lượng các loại thực phẩm có nguy cơ cao, gây mất an toàn thực phẩm. Kết quả, có 10.940 mẫu đạt (tỷ lệ 94,12%) và 684 mẫu không đạt (tỷ lệ 5,88%).

Đánh giá về tình hình an toàn thực phẩm đối với mặt hàng rau, củ, quả, trái cây kinh doanh tại 3 chợ đầu mối nông sản, thực phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cho biết, mặt hàng rau, củ, quả kinh doanh tại 3 chợ đầu mối nông sản, thực phẩm phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng theo quy định của pháp luật với tỷ lệ khá cao.

Kết quả kiểm tra cho thấy, mặt hàng rau quả phát hiện tồn dư cùng lúc nhiều hoạt chất, trong đó có 7 loại thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể, qua giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với 570 mẫu rau quả, phát hiện trên 271/570 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (47,54%). Trong đó, 198 mẫu nằm trong giới hạn cho phép, 58 mẫu không nằm trong danh mục cho phép và 20 mẫu (3,5%) vượt giới hạn cho phép.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cho biết, công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau quả, nhất là ở các tỉnh tuy có nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao, việc phun thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả chưa cao. Công tác bảo vệ thực vật của nông dân không được kiểm soát. Đã phát hiện nhiều hoạt chất ở nồng độ cao nhưng không có quy định về mức giới hạn tối đa cho phép, không có giới hạn chung đối với hoạt chất, cũng không có quy định đối với sản phẩm cụ thể.

Đối với hải sản đánh bắt, kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản, thực phẩm TP.HCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm phát hiện 2 mẫu bạch tuộc nhiễm kháng sinh Chloramphenicol và 42 mẫu bạch tuộc nhiễm Cadmium. vượt ngưỡng cho phép. Các sản phẩm nuôi trồng thủy sản tuy không phát hiện kim loại nặng trong các mẫu xét nghiệm nhưng vẫn có mẫu tồn dư kháng sinh cấm như: Chloramphenicol, Ciprofloxaci, Enrofloxacin …

Đánh giá về tình hình ATTP đối với mặt hàng thịt tại 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm, Ban Quản lý ATTP TP cho biết 100% mẫu không vi phạm chỉ tiêu chất kích thích tăng trọng. (Salbutamol); 99,38% số mẫu không vi phạm chỉ tiêu dư lượng kháng sinh (Sulfadimidine / Sulfamethazine) và 79% số mẫu giám sát không vi phạm chỉ tiêu vi sinh (Salmonella).

“Việc lấy mẫu được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mẫu có nguy cơ mất an toàn nên tỷ lệ không đạt cao và được triển khai rộng khắp trên địa bàn. Đối với những mẫu không đạt yêu cầu đã xử lý theo quy định ”, đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết thêm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý ATTP TP cũng cho rằng, công tác quản lý ATTP vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng sản xuất kinh doanh trái phép ngày càng tinh vi và ngày càng nghiêm trọng. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố mới đáp ứng được khoảng 20 – 30% nhu cầu lương thực của người dân, còn lại chủ yếu là từ các tỉnh hoặc nhập khẩu. Vì vậy, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn hạn chế, cần có sự phối hợp kiểm tra chất lượng thực phẩm từ tỉnh trước khi đưa về thành phố tiêu thụ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.