Ngân hàng dẫn đầu về tiêu chuẩn công bố thông tin

Bất Động Sản
Rate this post

>> Chỉ 53,73% doanh nghiệp niêm yết đáp ứng tiêu chuẩn công bố thông tin

Cụ thể, theo khảo sát, danh sách doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán năm 2022 gồm 385/736 đơn vị, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp được khảo sát.

Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn công bố thông tin trên thị trường. Ở chiều ngược lại, Bất động sản đứng áp chót.

Tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết (DNNY) đáp ứng Tiêu chuẩn công bố thông tin đã thay đổi rất tích cực theo thời gian qua 12 kỳ khảo sát (2011-2022) vừa qua, từ mức chỉ 3% (2011) nay đã ghi nhận thành tích vượt bậc với 52% (2022).

Trong hai năm gần đây nhất là 2021 và 2022, số doanh nghiệp niêm yết vượt qua cuộc khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin là hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của các cơ quan chức năng về công bố thông tin của doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn (Large Cap) đạt Tiêu chuẩn công bố thông tin năm 2022 gồm 47/74 doanh nghiệp (tương đương gần 64% tổng số đơn vị cùng nhóm);

Nhóm doanh nghiệp vốn vừa (Mid Cap) có 122/229 doanh nghiệp (hơn 53%); Nhóm công ty có vốn hóa nhỏ (Small & Micro Cap) bao gồm 216/433 doanh nghiệp (gần 50%).

Số liệu khảo sát ghi nhận ở 3 nhóm, Large Cap tiếp tục là nhóm quản lý công bố thông tin tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Cả ba nhóm vốn hóa đều ghi nhận tỷ lệ bán quá mức đáp ứng Tiêu chuẩn công bố thông tin, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn cần tập trung nâng cao chất lượng công bố thông tin. Bởi vì công bố thông tin là tiêu chuẩn minh bạch cơ bản mà bất kỳ cổ đông hoặc nhà đầu tư nào rót vốn vào công ty cần được đảm bảo.

Đáng chú ý, cũng theo số liệu phản ánh, ngân hàng là ngành có hoạt động công bố thông tin tốt nhất trên thị trường chứng khoán năm 2022. Cụ thể, ngành này có 13/19 doanh nghiệp đạt Tiêu chuẩn công bố thông tin năm 2022, tương đương 68%. Thể hiện thành tích minh bạch của một ngành vốn là trụ cột của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm qua.

Tiếp theo là các ngân hàng lần lượt là bán lẻ và chứng khoán. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng, chế biến và bán buôn thủy sản là những ngành có tỷ lệ doanh nghiệp đáp ứng Tiêu chuẩn công bố thông tin năm 2022 dưới 50%. Trong đó, ngành bất động sản luôn “vững vàng” ở vị trí áp chót với 33/79 doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, tỷ lệ chuẩn là 42%.

Cuộc khảo sát được thực hiện đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trước ngày 1/5/2021. Thời gian khảo sát kéo dài 12 tháng, từ 1/5/2021 đến 30/4/2022.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.