Hải Phòng sẽ xây dựng hơn 2,3 triệu m2 nhà ở vào năm 2022

Bất Động Sản
Rate this post

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2022.

Ảnh minh họa.

Theo đó, quy hoạch phát triển nhà ở theo các loại hình đến năm 2022 gồm: diện tích nhà ở bình quân 26,18m2 / người. Tổng diện tích sàn ở bổ sung là hơn 2,38 triệu m2, trong đó diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thiện là 645.289m2, tương ứng với 3.600 căn; diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội hoàn thiện là 76.901m2, tương ứng với 927 căn; Diện tích sàn nhà ở hoàn thiện của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 1,66 triệu m2, tương ứng với 13.860 căn.

Tính chung giai đoạn 2021-2025, diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thiện là 2,5 triệu m2, tương ứng 14.155 căn; diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội hoàn thiện là 605.770m2, tương ứng 10.140 căn hộ; diện tích sàn ở hoàn thiện của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 7,29 triệu m2, tương ứng với 60.790 căn; Diện tích sàn xây dựng nhà ở từ việc xây dựng, cải tạo chung cư cũ là 354.420m2, tương ứng với 5.402 căn hộ. Tổng diện tích là 10,75 triệu m2 tương ứng với 90.487 căn hộ.

Tỷ lệ loại hình nhà ở (nhà ở thấp tầng, chung cư) hoàn thành vào năm 2022 là 244.377m2 sàn (chiếm 9%); nhà ở thấp tầng đã hoàn thiện là 2,14 triệu m2 sàn (chiếm 90%).

Về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, đến năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án mới để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Quy hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Đối với kế hoạch xây dựng cải tạo chung cư cũ, năm 2019 – 2022, xây dựng chung cư HH1-HH2 Đồng Quốc Bình (phá dỡ 10 chung cư cũ 3 tầng, quy mô 513 căn để xây mới 2 chung cư 29 tầng). cao ốc, quy mô 1.016 căn hộ). Hiện tại công trình đã hoàn thiện phần thô, đang thi công phần hoàn thiện. Dự kiến ​​công trình sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Về vị trí, khu vực phát triển nhà ở, hiện có 49 vị trí đang triển khai dự án, tập trung chủ yếu ở quận Hải An (10 dự án), huyện Thủy Nguyên (8 dự án); 429 vị trí, khu vực phát triển nhà ở theo đề xuất của UBND các quận, huyện.

Về quỹ đất xây dựng các loại nhà ở đến năm 2022, nhà ở thương mại có 513,6ha; nhà ở xã hội là 29,3ha; nhà ở thuộc chương trình mục tiêu là 1ha; Khu nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 521ha. Tổng diện tích 1.064,9 ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.