Khoảng 97,3% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4

Món Ngon
Rate this post

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua đã được đẩy mạnh, hiệu quả ngày càng được khẳng định. Đến nay, khoảng 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; khoảng 40% hồ sơ hành chính được giải quyết trực tuyến (tăng 10% so với 30% cuối năm 2021); nhiều địa phương đã có sáng kiến, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công (18 tỉnh đã có văn bản giao chỉ tiêu cho từng cơ quan nhà nước trên địa bàn về tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; 05 các tỉnh ban hành chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công như giảm thời gian và chi phí sử dụng dịch vụ).

Khoảng 97,3% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4 - Ảnh 2.

Theo PV

Vnmedia

Leave a Reply

Your email address will not be published.