Hải Phòng: Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng bị kiểm điểm vì chậm thực hiện xử phạt hành vi nuôi ngao trái phép

Bất Động Sản
Rate this post

(Xây dựng) – Ngày 10/9, Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trên biển trên địa bàn huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng. .Chủ tịch chỉ đạo các huyện lắp đặt phao tiêu, chòi canh để phục vụ công tác di dời, giải tỏa vùng nuôi ngao trái phép.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy báo cáo tiến độ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và phương án, kế hoạch đặt phao tiêu trên địa bàn để di dời các hộ nuôi ngao không phép, quý vị nghe ý kiến ​​của đại diện chính quyền địa phương. chương trình họp. Chủ tịch UBND TP kết luận, phê bình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng về việc chậm thực hiện xử phạt hành chính các hộ nuôi ngao trái phép trên địa bàn theo chỉ đạo . của Chủ tịch UBND Thành phố tại Công văn số 6761 / UBND-KS ngày 22/9/2021 và Thông báo số 26 / TB-UBND ngày 21/01/2022.

Chủ tịch chỉ đạo các huyện lắp đặt phao tiêu, lập chòi canh để phục vụ công tác di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy – giai đoạn l (xung quanh 4 mỏ cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Thành Trang, Công ty TNHH Hoàng Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Kinh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Quý) từ ngày 22/9/2022.

Thời gian dự kiến ​​thực hiện cưỡng chế áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp nuôi ngao trái phép: Giai đoạn 1, tại huyện Kiến Thụy từ ngày 10 tháng 10 năm 2022. Giai đoạn 2, tại huyện Kiến Thụy (bao gồm cả khu quy hoạch cảng Nam Đồ Sơn và phần còn lại) từ đầu năm 2023.

Từ đầu tháng 11 năm 2022, đối với diện tích vùng biển khoảng 3.000 ha đang được quy hoạch nuôi nhuyễn thể trên địa bàn huyện Tiên Lãng giai đoạn 2022-2030.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy tiếp thu ý kiến ​​để điều chỉnh phạm vi, ranh giới, diện tích, vị trí đặt phao tiêu đảm bảo diện tích nuôi ngao của các hộ dân nằm hoàn toàn trong phạm vi thả nuôi. phao tiêu và đảm bảo luồng vào phục vụ khai thác khoáng sản cát diễn ra bình thường sau khi hoàn thành việc cưỡng chế.

Trước ngày 20 tháng 9 năm 2022, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường lắp đặt phao tiêu cho các vị trí phao tiêu trên địa bàn. Bàn huyện Tiên Lãng. Khẩn trương kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trong khu vực thả phao – đợt 1.

Khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, phương án cưỡng chế, phương án đảm bảo an ninh, trật tự. Tiếp tục kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trên địa bàn huyện Kiến Thụy còn lại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố trong việc di dời, giải tỏa các hoạt động nuôi ngao trái phép.

Phối hợp với 4 doanh nghiệp khai thác cát, chuẩn bị đủ phao tiêu cắm xung quanh khu vực di dời các hộ nuôi ngao – giai đoạn I và xung quanh mỏ cát.

Các phao tiêu trồng xung quanh khu vực các hộ nuôi ngao di dời phải đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc, đèn tín hiệu, có dòng chữ “UBND huyện Kiến Thụy”. Các phao tiêu xung quanh mỗi mỏ cát đều có tên doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát. Vị trí các chòi canh được bố trí gần dãy phao tiêu xung quanh khu vực dự kiến ​​di dời của các hộ dân nuôi ngao, để thuận tiện cho công tác bảo vệ, trên mỗi chòi canh đều để biển và ghi chữ “UBND huyện Kiến Thụy”.

Thành lập tổ công tác bảo vệ phao tiêu, chòi canh từ khi bắt đầu xây dựng, lắp đặt phao tiêu. Vận động xã hội hóa để thực hiện công tác trồng phao, dựng chòi bảo vệ và tổ chức chăm sóc.

Ngày 1/10, giao UBND huyện Tiên Lãng khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao ven biển. quy hoạch nuôi nhuyễn thể huyện Tiên Lãng, giai đoạn 2022-2030 (khoảng 3.000 ha). Ngày 25-9, UBND TP đã chuẩn bị phao tiêu và đề xuất phương án, kế hoạch, vị trí trồng phao tiêu, chòi canh tại khu vực 3.000ha nói trên.

Khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, phương án cưỡng chế, phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tăng cường lực lượng, tuần tra, giám sát đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên bến trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy lắp đặt phao tiêu và nhà dân. chòi bảo vệ; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp gây mất trật tự, lập hồ sơ ban đầu chuyển Công an thành phố xử lý theo quy định.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong trường hợp luồng vào không đảm bảo để phục vụ việc khai thác cát sau khi hoàn thành cưỡng chế.

Giao Công an thành phố, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng xử lý các đối tượng gây mất trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy lắp phao, lập chòi canh. . Phối hợp với Công an các tỉnh bạn có hộ nuôi ngao trên địa bàn thành phố để nắm tình hình và thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo Công an huyện nắm tình hình các hộ nuôi ngao tại địa phương để phối hợp với huyện Kiến Thụy đảm bảo an ninh trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy lắp đặt phao tiêu. phá hủy, dựng chòi canh gác.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy xác định lại phạm vi, ranh giới, diện tích, vị trí của các phao tiêu – giai đoạn l trên địa bàn huyện. Kiến Thụy.

Chủ tịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác cát trong phạm vi trồng phao – giai đoạn 1 phối hợp, hỗ trợ huyện Kiến Thụy thực hiện các nội dung trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.