Tuần này không có Gundam Mercury – RABUJOI – Blog Anime

Anime - Manga
Rate this post

Không có vấn đề sản xuất; chỉ là một khoảng thời gian nghỉ giải lao theo lịch trình sau nửa điểm của phiên tòa đầu tiên. Suletta sẽ phải đợi lâu hơn một chút trên băng ghế đó cho một Elan Ceres có thể không bao giờ đến… —RS

Đăng trên Thể loại Chưa được phân loại

Leave a Reply

Your email address will not be published.