Tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cá nhân

Âm nhạc
Rate this post

BTO-Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh gửi các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền các cấp phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động thiết thực tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; phòng chống dịch bệnh; xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ và hạn hán, xâm nhập mặn. Lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động của phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, chương trình sức khỏe Việt Nam, chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình khác, các phong trào và dự án.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung nêu trên tại các điểm nóng, vùng có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nơi xảy ra bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. phù hợp với các quy định hiện hành. Sở Y tế tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ y tế các tuyến về vệ sinh tiêu độc, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão, lũ, hạn hán và xâm nhập mặn

Bên cạnh đó, người dân tích cực thực hiện vệ sinh môi trường, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng, nước sạch; thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và trường học; kiểm tra và loại bỏ các phế liệu, vật dụng chứa nước không sử dụng; phát hiện và diệt bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, đậy nắp các dụng cụ chứa nước để không cho muỗi vào đẻ trứng.


T. MINH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *