Ookami Mio |

Anime - Manga
Rate this post

Youtuber ảo, tiếng Nhật, anime, moe, thư viện hình ảnh, Ookami Mio, Holo Live

Youtuber ảo Ookami Mio (một số người gọi là Mion hoặc Mione) là một phần của nhóm game thủ Hololive. Cô ấy được miêu tả là một cô gái người sói và đã xuất hiện từ năm 2018.

Tôi cũng có một thư viện hình ảnh moe của Virtual youtuber Korone và Siro.

Nguồn hình ảnh: tìm kiếm DuckDuckgo và Zerochan.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *