Bản lưu trữ đánh giá tập phim của cô gái địa ngục: Chạng vạng thứ tư

Anime - Manga
Rate this post

Tập 1: Không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy Tập 2: Chỉ có mình em Tập 3: Một ngày nào đó, ai đó sẽ…. Tập 4: Chôn sâu em Tập 5: Tôi có thể nghe thấy tiếng hát của gió Tập 6: Twill tập 7-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *