Yêu cầu các công ty thủy điện vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Mã để ứng phó với lũ

Bất Động Sản
Rate this post

DNHN – Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Dân quân tự vệ (PCTT & TKCN) tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Giám đốc các công ty thủy điện trên lưu vực sông Mã về việc vận hành các nhà máy thủy điện. Hồ thủy điện Sông Mã.

Căn cứ Quy chế vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Mã ban hành tại Quyết định số 214 / QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình và các vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thanh Hóa yêu cầu:

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Sông Chu thực hiện chế độ vận hành trong mùa lũ quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 13 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

Lưu vực sông Mã.

Trước khi vận hành các cửa xả phải thông báo cho Trưởng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ; đơn vị quản lý vận hành các hồ Thanh Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1; chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó. Cập nhật và thông báo thường xuyên cho các đơn vị về số liệu quan trắc, dự báo, tính toán, đặc biệt là phương án, lưu lượng xả lũ.

Trong quá trình vận hành hồ chứa Trung Sơn, các hồ Thanh Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1 vận hành điều tiết với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng đến hồ. Đồng thời phải đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mực nước dâng bình thường. Khi mực nước đạt mức nước dâng bình thường thì vận hành bộ điều tiết với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng về hồ.

Trường hợp mất liên lạc, không nhận được lệnh vận hành của người vận hành hoặc các tình huống bất thường khác, Giám đốc đơn vị quản lý vận hành hồ chứa quyết định việc vận hành hồ chứa theo quy định. xác định. Đồng thời phải thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp theo quy định.

Giám đốc các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thực hiện nghiêm túc các nội dung, quy định nêu trên của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, đặc biệt là công tác quan trắc, dự báo, cung cấp dữ liệu, thông tin về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP. Tỉnh Hòa.

Ngọc Lâm

Leave a Reply

Your email address will not be published.