Vòng 1, Ngày 3 – Bên dưới mớ rối rắm

Anime - Manga
Rate this post

Còn hai ngày nữa cho #AniMarchMadness. Vào Vòng 1, Ngày 3.

Cảm ơn tất cả những người đã bình chọn trong ba ngày trước, nhưng hãy tiếp tục bình chọn cho họ!

Hôm nay chúng ta có tám trận đấu mới thú vị.

Hãy chắc chắn để ra ngoài và bỏ phiếu.

Bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu thường xuyên, bỏ phiếu ở mọi nơi!

#Anime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *