Tuyên truyền pháp luật và chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho ngư dân

Bất Động Sản
Rate this post

Biên giới – Ngày 2 và 3-8, Hải đội II / 22 thuộc Hải đội 18 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. IUU) cho ngư dân vùng biển Sóc Trăng và Trà Vinh.

Đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Hải đội II / 22, Hải đội 18 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Vũ Hùng

Theo đó, Đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Hải đội 2/22, Vùng Cảnh sát biển 18 đã tuyên truyền cho 250 ngư dân về tình hình an ninh biên giới vùng biển, một số văn bản quy phạm pháp luật như: “Khai thác thủy sản trái phép, không khai báo và không theo quy định” ( IUU); Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam 2012; Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); một số nội dung cơ bản của Nghị định số 89/2015 / NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014 / NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 169/2013 / NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Bộ đội Biên phòng Việt Nam; phổ biến một số điểm lưu ý cho ngư dân khi đánh bắt xa bờ và các nội dung pháp luật có liên quan.

Nhân dịp này, Đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hải đội 2/22, Hải đội 18 đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Thời gian tới, Hải đội 18 Hải đội tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, công văn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu thuyền của ngư dân đánh bắt cá. người vi phạm IUU.

Đồng thời, Vùng Cảnh sát biển 18 tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kêu gọi nhân dân chung tay chống khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chủ tàu, phương tiện và ngư dân hiểu rõ các quy định khi đánh bắt trên vùng biển Việt Nam; tổ chức cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ viết cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản; Khi xuất bến, phương tiện phải có đầy đủ giấy tờ, lộ trình phục vụ việc xác định ranh giới vùng biển nhằm hạn chế, ngăn chặn tàu cá của ngư dân vi phạm IUU …

Vũ Hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published.