Thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn Thủ đô

Âm nhạc
Rate this post

Cùng dự có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Phó Trưởng đoàn khảo sát; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ / TƯ ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương. Khóa XI của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” từ năm 2013 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo cho thấy, bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp, các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết số 28-NQ / TW (khóa XI).Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng đoàn khảo sát kết luận tại Hội nghị.

Cùng với đó là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế – xã hội. bền vững, ổn định …

Về mục tiêu, nguyên tắc chỉ đạo trong thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh Nghị quyết đề ra. do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra; bảo vệ vững chắc thành quả của sự nghiệp đổi mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước và thủ đô; giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. Đồng thời, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng – an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện, đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, hành động chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ / TU từ năm 2013 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những thuận lợi, khó khăn, thách thức cũng như đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới. .

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phóng cho biết, thời gian tới, cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, tham gia toàn diện vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, thành phố Hà Nội cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức cần sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương. Thành ủy Hà Nội kiến ​​nghị Bộ Công an sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về việc kết hợp giữa an ninh với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với an ninh là căn cứ, cơ sở pháp lý. quản lý việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ / TU ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đặc biệt là kết quả củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng, quân sự; đồng thời phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng, an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện; Đồng thời, Thứ trưởng chỉ ra những nguy cơ, thách thức trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trên cơ sở tờ trình và tiếp thu các ý kiến ​​tại hội nghị, Tổ soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược xây dựng Đề án”. bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.