Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh

Âm nhạc
Rate this post

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công văn số 778 / CĐ-TTg ngày 05/9/2022 về việc bảo đảm thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.

thuoc.jpg
Hình minh họa.

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và các bệnh mới phát sinh có diễn biến phức tạp, khó lường, nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho đơn vị. , các địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống SXHD-19 đã thường xuyên, liên tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. .

Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ sở khám, chữa bệnh công lập ở Trung ương và địa phương vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám, chữa bệnh. . Để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý phải bảo đảm có đủ thuốc và trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. , chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện đúng quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. lợi ích nhóm.

Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành kịp thời theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế. sau đó tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Rà soát, hạn chế tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện các thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành thuốc và trang thiết bị y tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh thuốc và trang thiết bị y tế tuân thủ quy định của pháp luật.

Kịp thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, tránh tình trạng đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm. nghĩa vụ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2022. Hướng dẫn kịp thời, triệt để các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. liên quan đến đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng vốn nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; đặc biệt là các vấn đề về: Xây dựng dự toán mua sắm; Việc thuê tài sản, cung cấp trang thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh phẩm và quản lý, sử dụng lệ phí cấp phép lưu hành đối với sản phẩm, hàng hóa y tế phải hoàn thành trước ngày 30 của tháng này. Tháng 9 năm 2022.

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị y tế theo thẩm quyền trước ngày 15/9/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *