The GLORIO Chat Tập 127: Anime* hay nhất năm 2022

Anime - Manga
Rate this post

tập 127 phần đầu

Danh sách Top 10 của chúng tôi, hiện ở dạng podcast.


RSS | iTunes | GooglePlay | Spotify | Âm nhạc Amazon | đậu phụ | Thợ may | YouTube

0:00 Giới thiệu với đề cập danh dự

11:08 10. Onipan!

14:32 9. Kaguya-sama: Tình yêu là chiến tranh -Ultra Romantic-

20:26 8. Made in Abyss: Thành phố vàng của Mặt trời thiêu đốt

27:07 7. Gián điệp x Gia đình

33:49 6. Đá Bocchi!

43:53 5. Kamen Rider MẶT TRỜI ĐEN

59:04 4. Cuộc chiến hầu gái Akiba

1:08:34 3. Xếp hạng các vị vua

1:21:18 2. Birdie Wing: Câu chuyện của các cô gái chơi gôn

1:31:46 1. Cyberpunk: Edgerunners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *