Sơn La triển khai quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản

Bất Động Sản
Rate this post

(TN&MT) – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch quan trắc và cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Quan trắc môi trường vùng nuôi trồng thủy sản giúp kiểm soát chất lượng nước, chủ động phòng, chống dịch bệnh, có biện pháp xử lý môi trường phù hợp.

Những năm gần đây, nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo thu nhập và việc làm cho một bộ phận lao động, đóng góp tích cực vào nền kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, môi trường nuôi trồng thủy sản đang bị suy thoái và có xu hướng gia tăng, khó kiểm soát, vấn đề ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp và nước thải công nghiệp, cũng như hoạt động nuôi trồng thủy sản. việc trồng trọt không ngừng phát triển đã làm gia tăng dịch bệnh thủy sản; Việc tăng cường quản lý để kiểm soát môi trường và dịch bệnh đang là vấn đề cấp thiết.

Quan trắc môi trường vùng nuôi sẽ giúp cung cấp thông tin kịp thời, dự báo diễn biến môi trường vùng nuôi, thời vụ nuôi, kế hoạch phòng trừ dịch bệnh, giúp cơ quan quản lý lập quy hoạch. vùng nuôi trồng thủy sản và định hướng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, giúp kiểm soát chất lượng nước, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý môi trường phù hợp, giúp tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, phát triển thủy sản bền vững. bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, đối tượng giám sát là vùng nuôi cá tập trung từ 1.000m3 trở lên. Đồng thời, thực hiện quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La để đánh giá hiện trạng chất lượng nước vùng nuôi, đánh giá tác động của nghề nuôi cá lồng đến môi trường. xung quanh, qua đó, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý để kịp thời chỉ đạo sản xuất hiệu quả.

Anh hai 12.jpg

Tỉnh Sơn La sẽ triển khai quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản tại 6 điểm quan trắc / năm trên địa bàn 4 huyện.

Thời gian quan trắc giai đoạn 2022-2025, tại 6 điểm quan trắc / năm, gồm: 2 điểm tại huyện Quỳnh Nhai; 2 điểm tại huyện Mường La; 1 điểm tại huyện Phù Yên; 1 điểm tại huyện Mộc Châu.

Mẫu được lấy vào hai thời điểm cố định: 5 – 7 giờ sáng và 14 giờ đến 15 giờ chiều. Các thông số quan trắc bao gồm: Nhiệt độ nước, pH, DO, độ kiềm, COD, H2S, N-NH4 +, P-PO4 3-, N-NO2 -, N-NO3 -, TSS, mật độ và thành phần tảo quan trắc độc lập với tần suất 4 lần / tháng; vi khuẩn Aeromonas spp, Streptococcus sp, Coliform, thực vật phù du tần suất giám sát 2 lần / tháng; Thuốc trừ sâu, kim loại nặng (Cd, Pb và Hg) được giám sát ít nhất 3-5 lần / năm.

Trong đó, với các chỉ tiêu nhiệt độ nước, oxy, pH được đo bằng đồng hồ tại điểm quan trắc. Các thông số còn lại được phân tích trong phòng thí nghiệm.

Được biết, các điểm quan trắc sẽ được ghi lại tọa độ GPS thể hiện trên bản đồ. Căn cứ kết quả phân tích các chỉ tiêu quan trắc, thông báo cho cơ quan quản lý thủy sản cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã vùng quan trắc và các đơn vị liên quan bằng văn bản và các phương tiện thông tin đại chúng theo định kỳ. lần / tháng theo số lần giám sát. Đồng thời, kết quả giám sát sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở NN & PTNT, giúp người nuôi cập nhật thông tin kịp thời, giảm thiểu rủi ro, phát triển nghề nuôi cá lồng bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published.