Sở Y tế Đà Nẵng nói gì về việc 153 cán bộ y tế thôi việc?

Bất Động Sản
Rate this post

Sở Y tế Đà Nẵng thông tin về việc 153 cán bộ, nhân viên y tế thôi việc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành y tế Đà Nẵng có 153 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc. Các đơn vị đã thuê lại khoảng 86%.

Ngày 13/7, bà Trần Thanh Thủy (phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng) cho biết, hiện ngành Y tế Đà Nẵng đang quản lý hơn 7.000 cán bộ, nhân viên y tế làm việc trong hệ thống công lập. Ngoài ra, Đà Nẵng còn có 1.809 cộng tác viên dân số – y tế và 119 nhân viên y tế thôn, bản. Đà Nẵng có 17 bác sĩ trên vạn dân và mức này cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tuy nhiên, sau 2 năm phòng chống dịch Covid-19 với muôn vàn khó khăn, cán bộ y tế gặp rất nhiều áp lực về thể chất và tinh thần. Bức xúc trước tình trạng này, một số nhân viên y tế đã xin nghỉ việc. Ngành Y tế Đà Nẵng đã phối hợp với thủ trưởng các đơn vị vận động, cung cấp thông tin để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, gắn bó với ngành; đồng thời thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định. “153 lao động nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị đã tuyển dụng lại khoảng 86%”, bà Thủy thông tin.

Bà Thanh cho rằng, việc khuyến khích và huy động lực lượng nhân lực y tế trong hệ thống công lập cần có chính sách hỗ trợ lâu dài. Hiện nay, trên cơ sở các chính sách đã thực hiện, Sở Y tế Đà Nẵng đang rà soát lại toàn bộ các chế độ, chính sách để có đề xuất tổng thể, dự kiến ​​sẽ báo cáo UBND TP. Đà Nẵng xem xét.

Thứ nhất, Sở Y tế đề xuất tiếp tục triển khai đề án thu hút nhân lực y tế chất lượng cao. Trong giai đoạn 1998 – 2019, nhờ chính sách này, ngành y tế Đà Nẵng đã tiếp nhận 226 cán bộ y tế chất lượng cao. Đây là nguồn nhân lực rất quý giá để phát triển chuyên môn chất lượng cao cho ngành.

“Vì vậy, chúng tôi đề xuất tiếp tục triển khai chương trình này, tuy nhiên cần điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn của nguồn nhân lực chất lượng cao này cho phù hợp với đặc thù của ngành y tế”, bà Thủy nói.

Thứ hai là việc thực hiện phụ cấp đặc thù đối với các lĩnh vực khó khăn như lao, pháp y, tâm thần, y tế cơ sở … Thời gian qua, mặc dù, UBND TP. Đà Nẵng có chủ trương hỗ trợ ngành y tế thực hiện. Tuy nhiên, các chính sách này bị dừng từ năm 2020, theo Nghị quyết 27.

Về chính sách đào tạo, thời gian qua, ngành Y tế Đà Nẵng được quan tâm hỗ trợ triển khai các dự án phát triển kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện hạng I.

Nhờ đó, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, nâng cao vai trò cung cấp dịch vụ chuyên sâu trong khu vực, đồng thời triển khai các bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Điều này giúp nâng cao năng lực của tuyến dưới, giảm tải cho tuyến trên. Tuy nhiên, theo bà Thủy, các dự án này sẽ kết thúc vào năm 2022.

Cho rằng giá dịch vụ y tế hiện nay chưa cơ cấu được chi phí đào tạo và các cơ sở y tế phải tự trang trải chi phí đào tạo này, người phụ trách Sở Y tế đề nghị UBND TP. Đà Nẵng cần xem xét hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.