Phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật

Bất Động Sản
Rate this post

(Xây dựng) – Nhà đất là tài sản lớn của đời người, thường được sử dụng và chia cho các con dưới hình thức thừa kế. Căn cứ Điều 649, 651 Bộ luật dân sự 2015 thì người thừa kế theo pháp luật là người thừa kế theo pháp luật và người thừa kế theo pháp luật. Sau đây là cách chia thừa kế đất đai.Hình minh họa (Nguồn: TL).

Căn cứ khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 thì bất động sản có thể được thừa kế theo pháp luật trong các trường hợp sau đây: Không có di chúc; Di chúc trái pháp luật;

Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tại thời điểm mở thừa kế; Người được chỉ định là người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản;

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với những phần di sản sau đây là bất động sản: Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; Phần di sản liên quan đến phần di chúc không có hiệu lực pháp luật;

Phần di sản liên quan đến những người thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc mà không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Người được hưởng thừa kế theo pháp luật

Căn cứ Điều 649, 651 Bộ luật dân sự 2015 thì người thừa kế theo pháp luật là người thừa kế theo pháp luật và người thừa kế. Người thừa kế là người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng (cha nuôi, mẹ đẻ, con nuôi …) với người để lại di sản.

Hàng thừa kế: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà ngoại, ông nội, bà ngoại, anh, chị, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết và người chết là ông nội, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại;

Hàng thừa kế thứ ba gồm: ông nội, bà ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt của người chết mà người chết là bà cố nội.

Những người thừa kế được hưởng thừa kế như nhau

Khoản 2 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nếu nhà, đất được chia, thừa kế theo pháp luật thì những người thừa kế được hưởng một phần di sản bằng nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.