Người lao động thay đổi hình thức nhận lương hưu mà không đến cơ quan BHXH

Món Ngon
Rate this post

Làm thế nào để nhận lương hưu?

Hiện nay, cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả lương hưu theo một trong hai phương thức chính:

– Thanh toán tiền mặt cho người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền.

Tùy theo địa bàn đăng ký, người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền có thể nhận lương hưu trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc hệ thống bưu điện ký hợp đồng với cơ quan BHXH để thực hiện việc chi trả lương hưu. Trợ cấp BHXH và quản lý người thụ hưởng.

– Trả lương hưu qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng.

Hàng tháng, lương hưu sẽ được chuyển vào tài khoản đã đăng ký. Tuy nhiên, cơ quan BHXH chỉ chấp nhận tài khoản ngân hàng chính thức của người hưởng lương hưu.

Trường hợp đăng ký số tài khoản đứng tên người khác, cơ quan BHXH sẽ không giải quyết việc chi trả lương hưu theo cách này.

Ngoài cách nộp hồ sơ truyền thống tại cơ quan BHXH, giờ đây người lao động có thể ngồi tại nhà và dễ dàng thực hiện thủ tục này trên ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Thay đổi hình thức nhận lương hưu trên ứng dụng VssID

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID bằng mã BHXH

Trong phần Dịch vụ công, hãy chọn Thay đổi hình thức nhận hoặc thông tin người hưởng trợ cấp BHXH

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương hưu mà không đến cơ quan BHXH - Ảnh 1.

Bước 2: Chọn hình thức nhận lương hưu mong muốn và điền đầy đủ thông tin.

Các mục được đánh dấu * màu đỏ là thông tin bắt buộc

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương hưu mà không đến cơ quan BHXH - Ảnh 2.

Bước 3: Sau khi đã điền chính xác và đầy đủ các thông tin, hãy bấm Để gửi

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn mã OTP, người dùng nhập mã OTP và nhấn Xác nhận để hoàn tất việc thay đổi.

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương hưu mà không đến cơ quan BHXH - Ảnh 3.

Thay đổi hình thức nhận lương trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập website https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index và đăng nhập bằng mã số BHXH

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương hưu mà không đến cơ quan BHXH - Ảnh 4.

Bước 2: Trong phần Khai báo hồ sơ, tìm phần Người đang hưởng bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển khoản để nhận bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương hưu mà không đến cơ quan BHXH - Ảnh 5.

Bước 3: Chọn hình thức nhận lương hưu mong muốn và điền đầy đủ thông tin

Các mục được đánh dấu * màu đỏ là thông tin bắt buộc

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương hưu mà không đến cơ quan BHXH - Ảnh 6.

Bước 4: Nhập mã xác minh và nhấn Xác nhận.

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn mã OTP, người dùng nhập mã OTP và nhấn Xác nhận để hoàn tất thay đổi.

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương hưu mà không đến cơ quan BHXH - Ảnh 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *