Mực nước hồ Hòa Bình dâng cao, thủy điện mở một cửa xả đáy

Bất Động Sản
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.