Mở ra mảnh đất phát triển mới trên thị trường bất động sản Khánh Hòa

Bất Động Sản
Rate this post

Nhiều tín hiệu tích cực từ thực tiễn cho thấy, huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) sẽ là vùng đất phát triển đô thị mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ngày 12/7/2022, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Công văn số 4207 / UBND-TH về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị trấn Diên Khánh và các phường thuộc thị trấn Diên Khánh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị trấn Diên Khánh và các phường thuộc thị trấn Diên Khánh để huyện Diên Khánh có cơ sở xây dựng đề án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo phù hợp. các quy định hiện hành. phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 09-NQ / TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 42 / NQ-CP ngày 21/3/2022 của Bộ Chính trị. Chính phủ và Kế hoạch hành động số 30-CTr / TU, ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh xây dựng chi tiết Đề án thành lập thị trấn Diên Khánh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về nội dung dữ liệu khi xây dựng Đề án.

Đồng thời, trong quá trình tổ chức lập quy hoạch thị trấn Diên Khánh, nhất là khu vực các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh, cần nghiên cứu lập quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất và tính đồng nhất. Bộ với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Diên Khánh thực hiện. quy định của pháp luật. .

Huyện Diên Khánh được định hướng phát triển như thế nào?

Ngày 28/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ / TW về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, có bản sắc và kết nối quốc tế.

Khánh Hòa sẽ là trung tâm du lịch và dịch vụ biển quốc tế; là cực tăng trưởng, trung tâm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và y tế chất lượng. số lượng cao.

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu phải điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền và địa phương.

Trong đó, thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân; Thành phố Cam Ranh là thành phố du lịch – hậu cần; Huyện Cam Lâm trở thành khu đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; Huyện Vạn Ninh trở thành khu đô thị du lịch biển cao cấp; Thị xã Ninh Hòa là thành phố công nghiệp; Huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống; Các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh là tiểu đô thị sinh thái miền núi; Huyện Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước về biển.

Gần một tháng sau, ngày 21/2/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 533 / QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ của tỉnh. quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, huyện Diên Khánh có 21.949 ha đất nông nghiệp, giảm 6.104 ha so với hiện trạng năm 2020 (28.053 ha).

Song song đó, diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 5.459 ha (năm 2020) lên 12.356 ha (năm 2030).

Trong đó, đất đô thị tăng mạnh từ 102 ha (năm 2020) lên 1.317 ha (năm 2030). Đồng thời, tăng diện tích đất thương mại, dịch vụ từ 39 ha (năm 2020) lên 599 ha (năm 2030); diện tích đất khu công nghiệp quy hoạch phát triển mới đến năm 2030 là 667 ha;…

Về phân khu chức năng, diện tích đất đô thị tăng mạnh từ 390 ha (năm 2020) lên 11.107 ha (năm 2030).

Trong đó, diện tích quy hoạch phát triển các khu đô thị mới (bao gồm cả các khu đô thị mới) đến năm 2030 là 1.547 ha; khu dân cư nông thôn 1.932 ha; khu thương mại dịch vụ 157 ha; khu dân cư, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn là 792 ha;…

Leave a Reply

Your email address will not be published.