Lưu diễn đàn – AnimeNation Anime News Blog

Anime - Manga
Rate this post

Có một chủ đề đang diễn ra tại Diễn đàn Rightstuf / AnimeNation về việc giữ cho chúng tồn tại, hãy tìm hiểu thêm tại đây:

Nói tóm lại, các diễn đàn trong những năm gần đây đã không còn như xưa, và Rightstuf sẽ loại bỏ chúng. Có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời và quan tâm đến việc tiết kiệm và tái tạo sự sống cho họ. Hãy là một phần của cuộc thảo luận!

Đăng lại

Leave a Reply

Your email address will not be published.