Lâm Đồng cảnh báo về thuế chuyển nhượng bất động sản

Bất Động Sản
Rate this post

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh và qua thực tế triển khai dự án, công tác quản lý hoạt động của doanh nghiệp. , hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước và rủi ro từ hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.

Theo đơn vị này, một số sai phạm về thuế như: giá chuyển nhượng trên hợp đồng mua bán thấp hơn giá giao dịch thực tế trên thị trường nhằm giảm nghĩa vụ thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước. chính quyền; Việc ủy ​​quyền quản lý bất động sản không phát sinh thù lao, người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như chủ sở hữu bất động sản nhưng người được ủy quyền không kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định. . các quy định; Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ký hợp đồng mua bán thông qua một số cá nhân, người thân,… để trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoặc khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất mà cam kết chỉ có một nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân. trường hợp bên chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nhưng thực tế có nhiều nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

Vì vậy, để siết chặt công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Cục Thuế tỉnh tiếp tục biên soạn tài liệu “Cảnh báo về thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh” nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm khi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản và hạn chế rủi ro có thể gặp phải do kê khai sai giá trị thực tế khi chuyển nhượng bất động sản. chuyển nhượng bất động sản.

Nội dung cảnh báo sẽ được gửi đến các sở, ngành chức năng, cục thuế các địa phương và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy định.

Theo Cục Thuế Lâm Đồng, pháp luật quy định nghĩa vụ của người chuyển nhượng bất động sản: nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cho tổ chức. Tiếp đến, nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng bất động sản: nộp lệ phí trước bạ nhà, đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ; nộp thuế đúng giá giao dịch và nộp hồ sơ đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ thuế.

Đặc biệt, việc kê khai, nộp thuế, lệ phí trước bạ phải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính; quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế không đúng, có sai sót thì thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Được biết, tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành Văn bản số 3453 / UBND-TH2 ngày 19/5/2022 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Đặc biệt, địa phương phải phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế xác định rõ vị trí đường phố, cách xác định và áp giá cụ thể của từng loại bất động sản để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính. liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cung cấp cơ sở dữ liệu người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có biến động giá cao hơn giá UBND tỉnh ban hành cho Sở Tài nguyên. và Môi trường. cơ sở để tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng giá mới cũng như hệ số điều chỉnh kịp thời, đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.