Kiên Giang: Việc chuyển nhượng bất động sản do UBND tỉnh, huyện quyết định, thời hạn đầu tư tối đa 30 ngày

Bất Động Sản
Rate this post

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký ban hành Quyết định số 1387 / QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ. Quyết định của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.Một góc thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết: Căn cứ Quyết định số 94 / QĐ-BXD ngày 28/02/2022 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang tại Tờ trình số 972 / TTr-SXD ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định:

Công bố Quyết định Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Quyết định này thay thế thủ tục hành chính thứ tự số 1 Mục V trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của ngành Xây dựng được công bố tại Quyết định số 1949 / QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân t ỉ nh. Tỉnh Kiên. Giang về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đầu tư; Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư được giải quyết trong thời hạn không quá 30 ngày.

Trước đó, ngày 17/5/2022, ông Hà Văn Thanh Khương, Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đã ký ban hành Tờ trình số 972 / TTr-SXD về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực doanh nghiệp. Kinh doanh bất động sản trong lĩnh vực xây dựng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Xây dựng Kiên Giang trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của ngành Xây dựng.

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư được thực hiện theo trình tự sau: Chủ đầu tư dự án nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 01 bộ hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền), cụ thể như sau:

Cơ quan được giao chủ trì thẩm định có trách nhiệm gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản để lấy ý kiến ​​thẩm định của các cơ quan liên quan đối với dự án. công trình, phần dự án do địa phương chuyển nhượng; Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và dự án bất động sản chuyển nhượng hoặc một phần dự án nằm trên địa bàn xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển và hải đảo thì phải lấy ý kiến ​​bổ sung. được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm định. Thời hạn nộp hồ sơ và lấy ý kiến ​​thẩm định của các cơ quan liên quan là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau khi thẩm định xong, cơ quan được giao chủ trì thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển giao. Thời gian lấy ý kiến ​​thẩm định, thực hiện thẩm định và quyết định cho phép chuyển nhượng tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ theo quy định thì chủ đầu tư phải bổ sung theo quy định. Trường hợp dự án bất động sản hoặc một phần dự án không đủ điều kiện chuyển nhượng thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo lý do bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo công khai quyết định cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản hoặc một phần dự án trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có dự án và gửi quyết định này gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi. Bên chuyển giao và Bên nhận chuyển nhượng phải thông báo công khai quyết định này trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Hồ sơ có thể nộp trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.