Kiểm soát các khoản cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản

Bất Động Sản
Rate this post

Minh họa: TTXVN

Theo đó, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phản ánh tình trạng thời gian gần đây một số tổ chức tín dụng cho vay khách hàng cá nhân với mục đích tiêu dùng và các hoạt động liên quan đến bất động sản với số tiền lớn và tiềm năng. tiềm ẩn rủi ro nếu có biến động của thị trường bất động sản.

Do đó, để kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống liên quan đến bất động sản, dự thảo Thông tư quy định chặt chẽ hơn về quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục và phương án sử dụng. sử dụng vốn vay, phương án trả nợ … đối với các khoản vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt để mua nhà ở; xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

Ngân hàng Nhà nước cũng bổ sung kiểm soát đối với hoạt động cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán; cho vay mua và kinh doanh bất động sản; cho vay các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cho vay các nhu cầu vốn đời sống có giá trị lớn do tổ chức tín dụng thẩm định. Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc bổ sung nội dung này là để quản lý chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định tổ chức tín dụng không được cho vay để góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh mà phần vốn góp hình thành từ vốn điều lệ hoặc không hình thành vốn điều lệ của bên nhận góp vốn. ; nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty khác; nộp tiền đặt cọc để thực hiện các giao dịch trong tương lai mà tại thời điểm đặt cọc không đủ điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật; bù đắp vốn tự có / trả lại vốn vay để mua bất động sản và hàng hóa.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đối với trường hợp cho vay góp vốn, hợp tác kinh doanh không hình thành vốn điều lệ của đơn vị tiếp nhận thì rất khó đánh giá tính khả thi và khả năng trả nợ của khách hàng. vì hiệu quả của phương án được xác định bằng thu nhập cố định mà người nhận góp vốn cam kết cho khách hàng, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của người góp vốn và nguồn trả nợ tín dụng của khách hàng được thẩm định. , phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiền của người góp vốn.

Bên cạnh đó, việc xác định vốn vay sử dụng đúng mục đích nhưng sau khi giải ngân vào tài khoản của người nhận góp vốn. Tuy nhiên, sau khi giải ngân vào tài khoản của người nhận, một số trường hợp tổ chức tín dụng không kiểm soát được việc sử dụng vốn của người nhận, không thường xuyên đánh giá tình hình, thực trạng tài chính. hoạt động và khả năng trả nợ của bên nhận vốn góp.

Đối với trường hợp cho vay góp vốn, hợp tác kinh doanh để hình thành vốn điều lệ của bên nhận góp vốn, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thực tế cho thấy doanh nghiệp không có nhân sự có kinh nghiệm, không có máy móc. , phương tiện hoạt động xây dựng; không có tài sản cố định phục vụ hoạt động quản lý, kinh doanh, không có năng lực tài chính cũng như năng lực thực hiện dự án / phương án… Trong khi đó, tổ chức tín dụng thực hiện thẩm định và quyết định. Quy chế cho vay, kiểm tra, giám sát các khoản vay chưa chặt chẽ …

Về cho vay tự có, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc cho vay này tiềm ẩn rủi ro về sử dụng vốn vay và tính xác thực của các giao dịch do tổ chức tín dụng bảo lãnh trên thực tế; Tổ chức tín dụng sẽ không kiểm soát được việc khách hàng sử dụng số tiền đã giải ngân như thế nào.

Về cho vay thanh toán tiền ký quỹ, theo Ngân hàng Nhà nước, việc các tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho khách hàng tiền gửi để hướng các công ty này chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.