Khánh Hòa ưu tiên phát triển các khu công nghiệp sinh thái, chuyên ngành

Bất Động Sản
Rate this post


BNEWSKhánh Hòa đã nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy hoạch một số khu công nghiệp mới, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp chuyên ngành.

Theo Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ / TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp như khu công nghiệp Ninh Thủy, Dốc Đá Trắng, Vạn Thắng, Nam Cam Ranh …; các cụm công nghiệp: Sông Cầu, Diên Thọ, Trảng É, Ninh Xuân, Tân Lập…. Đồng thời nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy hoạch một số khu công nghiệp mới, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp sinh thái, chuyên ngành.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. các tỉnh và các khu chức năng phát triển công nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong. Khánh Hòa phấn đấu tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng đạt 70%.
Tỉnh Khánh Hòa hiện có 4 khu công nghiệp; trong đó, 2 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm) và Khu công nghiệp Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa). Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nhìn chung các khu công nghiệp chưa thu hút được nhiều dự án thứ cấp.
Các dự án sản xuất hiện tại mới chỉ tập trung vào một số lĩnh vực như chế biến thủy sản, may mặc, cơ khí chế tạo …; Một số dự án quy mô lớn, động lực còn chậm (Khu công nghiệp Ninh Thủy) hoặc đã bị chấm dứt hoạt động (Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa). Điều này đã tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư vào các KCN nói riêng, ảnh hưởng đến động lực phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hòa nói chung.
Khu công nghiệp Suối Dầu tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm có diện tích giai đoạn 1 hơn 136ha, hiện đang cho thuê 87ha. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút được 56 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 293 triệu USD, vốn thực hiện đạt hơn 233 triệu USD.

Trong đó, có 40 dự án đang hoạt động, 12 dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng, tỷ lệ lấp đầy đạt 93%. Doanh thu đến năm 2020 tại khu công nghiệp ước đạt gần 299 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 157,3 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 13.589 lao động.
Ngoài ra, khu công nghiệp Ninh Thủy tại phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa có diện tích gần 208 ha, hiện đã triển khai xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 (113ha), diện tích đất đã cho thuê trên 53ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 35%.

Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút được 21 dự án đầu tư, trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đăng ký trên 106 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện 75 triệu USD; trong đó, có 11 dự án đang được đầu tư xây dựng, giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động.
Ngoài ra, hiện nay Khu công nghiệp Vạn Thắng tại huyện Vạn Ninh có quy mô 200ha và Khu công nghiệp Nam Cam Ranh tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh có quy mô 350ha đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng. Cơ sở hạ tầng.
Tỉnh Khánh Hòa định hướng phát triển công nghiệp với các giải pháp mở rộng quy mô sản xuất các ngành có thế mạnh như đóng tàu, chế biến thủy sản, chế biến các sản phẩm từ yến sào, cơ khí chế tạo; phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Hơn nữa, Khánh Hòa ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; gắn với khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên, khoáng sản biển; công nghiệp vật liệu mới, cơ khí chính xác; ngành công nghệ sinh học, nghiên cứu và phát triển sản xuất vắc xin và dược phẩm biển.
Đặc biệt, Khánh Hòa sẽ nghiên cứu, xây dựng, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, quy định tiêu chí thu hút nhà đầu tư chiến lược, khuyến khích đầu tư vào một số ngành mới. , công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp tròn, công nghiệp an ninh quốc phòng, trọng tâm là công nghiệp năng lượng thân thiện với môi trường, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao.
Cùng với đó, tỉnh cũng đặt mục tiêu bảo vệ môi trường tại các khu vực sản xuất công nghiệp; phát triển nguồn lao động kỹ thuật chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh. Ngoài ra, Khánh Hòa ưu tiên thu hút đầu tư các cơ sở sản xuất có công suất vừa và lớn, công nghệ tiên tiến hiện đại, tiêu hao ít năng lượng, loại bỏ dần các cơ sở sản xuất có công nghệ tiên tiến. lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.
Đáng chú ý, Khánh Hòa đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm công nghiệp (GRDP) giai đoạn 2021-2030 bình quân 11% / năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.