Kaiseki Anime Ep.

Anime - Manga
Rate this post

Đây là shoujo nhiều nhất mà chúng tôi đã xem trong một thời gian! Hãy thảo luận.

  • 00:00 Giới thiệu
  • 01:00 Tôi là Villainess, Vì vậy, Tôi đang thuần hóa Trùm cuối cùng
  • 08:45 Quạ của Cung điện bên trong
  • 15:01 Công chúa yêu tinh
  • 23:35 Yêu thích mùa thu
  • 25:43 Khác

Tín dụng âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • Tôi là nhân vật phản diện, vì vậy tôi đang thuần hóa trùm cuối OP: “Tôi là nhân vật phản diện, vì vậy tôi đang thuần hóa trùm cuối” của Rie Takahashi
  • “Seasons” của roljui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *