Kaiseki Anime Ep. 119 — Thợ săn lửa và Kaina của biển tuyết lớn

Anime - Manga
Rate this post

Chúng tôi đang tận hưởng cả hai điều này, mặc dù chúng không hoàn toàn đáp ứng được những kỳ vọng ban đầu.

  • 00:00Giới thiệu
  • 02:00Kẻ săn lửa
  • 11:50 Kaina của Đại Tuyết Hải
  • 25:34QUÁ ​​KHỔNG LỒ CỦA ARS 25:55Phần ngoại truyện

Tín dụng âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • Kaina of the Great Snow Sea OP: “Thần giao cách cảm” của Yorushika
  • “Mùa” của roljui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *