Kaiseki Anime Ep. 114 — Ninja và Gundam

Anime - Manga
Rate this post

Marina không yêu Gundam?!!! Gì?!!!

  • 00:00Giới thiệu
  • 02:21 Shinobi no Ittoki
  • 16:25 Mobile Suit Gundam: Phù thủy đến từ sao Thủy
  • 30:10Khác

Tín dụng âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury OP: “Shukufuku” của Yoasobi
  • “Mùa” của roljui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *