Kaiseki Anime Ep. 113 — Những cô gái dễ thương làm những điều dễ thương

Anime - Manga
Rate this post

Tự làm thì tuyệt!!! Ngay cả tôi thích nó và tôi không có trái tim. Bocchi the Rock… vẫn ổn.

  • 00:00Giới thiệu
  • 01:35 Tự làm đi!!
  • 12:50BOCCHI ĐÁ!
  • 23:03 Khác

Tín dụng âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • Do It Yourself!!OP: “Dokidoki Idea o Yoroshiku!” của Konomi Inagaki, Kana Ichinose, Ayane Sakura, Azumi Waki, Karin Takahashi, và Nichika Ōmori
  • “Mùa” của roljui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *