Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đạt chuẩn nông thôn mới

Bất Động Sản
Rate this post

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 833 / QĐ-TTg ngày 14/7/2022 công nhận huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thủy Nguyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí sản xuất, môi trường đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Một góc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng


Được biết, trong nhiều năm qua, huyện Thủy Nguyên luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu và duy trì mức phát triển kinh tế ở mức cao. Trong đó có việc phát triển nhanh quy hoạch đô thị để tạo đà thành lập “đô thị”. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện xác định rõ tầm quan trọng của chương trình này nên đã tập trung mọi nguồn lực để đưa huyện đi đầu trong sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn.

Thủy Nguyên luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, chuyển dịch ngành nghề nhanh chóng theo hướng các dự án được xây dựng mới, doanh nghiệp cũng phát triển cả về số lượng và chất lượng, hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Bên cạnh đó, sự phát triển đô thị nhanh chóng cũng tập trung cao độ.

Năm 2021, huyện Thủy Nguyên tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định trên các lĩnh vực, với nhiều kết quả nổi bật. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,2%; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu thành phố giao và 10/10 chỉ tiêu huyện giao…

Năm 2022, Ban Chấp hành Huyện đoàn đã thống nhất chọn chủ đề năm 2022 là “Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” và đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất ngành tăng 17,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 17.350 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách 2.355 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; Phấn đấu hoàn thành xây dựng 5 nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022 theo kế hoạch của Thành phố …

Leave a Reply

Your email address will not be published.