HoREA kiến ​​nghị bổ sung quy định về “đặt cọc” và thanh toán trong giao dịch bất động sản

Bất Động Sản
Rate this post

(Xây dựng) – Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung quy định về “ký quỹ” trong hợp đồng kinh doanh bất động sản. và các quy định về thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản.Hình minh họa (nguồn: Internet).

Theo đó, văn bản của HoREA chỉ rõ những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước đối với hành vi “ký gửi” kinh doanh bất động sản. Cụ thể, hiện nay, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 chưa điều chỉnh và quản lý hành vi đặt cọc kinh doanh bất động sản, huy động vốn để bán bất động sản hình thành trong tương lai. trước thời điểm ký kết hợp đồng kinh doanh bất động sản, hành vi “đặt cọc” chỉ được quy định tại Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015. Trong đó, “1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên gửi) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là bên gửi). như một khoản tiền bảo đảm) trong một khoảng thời gian để bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

HoREA cho rằng, mặc dù Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định tại Điều 15: “Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng”. .

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 16 về “thanh toán trong giao dịch bất động sản” quy định “1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh toán “và khoản 1 Điều 57 quy định” 1. Việc thanh toán tiền mua, bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng “, nhưng do Luật Kinh doanh bất động sản 2014 không quy định về hành vi “đặt cọc”, trong khi Bộ luật Dân sự 2015 không giới hạn giá trị “đặt cọc” nên đã có trường hợp người bán và người tiếp quỹ đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. , gây thiệt hại cho khách hàng. chủ đầu tư gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, BLDS 2015 cũng có điểm bất cập là đã không quy định trường hợp đặt cọc khi thực hiện giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh của luật khác thì cũng phải áp dụng quy định của điều luật đó, như: quy định của pháp luật. về Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về “ký quỹ” trong giao dịch bất động sản thì các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản cũng phải áp dụng.

Trong khi đó, hiện nay, Điều 6 Nghị định 02/2022 / NĐ-CP quy định về “hợp đồng kinh doanh bất động sản” có Phụ lục kèm theo 08 loại hợp đồng “mẫu”, nhưng chưa quy định về “đặt cọc” trong các hợp đồng “mẫu”. , vì vậy cần bổ sung quy định về “ký quỹ”.

Do đó, HoREA kiến ​​nghị, đề xuất bổ sung quy định về “tiền đặt cọc” vào Điều 6 Nghị định 02/2022 / NĐ-CP quy định về “hợp đồng kinh doanh bất động sản”. Cụ thể, “Điều 6. Hợp đồng kinh doanh bất động sản, việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản và chuyển nhượng dự án bất động sản phải được lập thành hợp đồng theo mẫu quy định. xác định.

HoREA cho rằng, trước khi ký hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản có thể nhận tiền đặt cọc của khách hàng để bảo đảm giao kết hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Giá trị đặt cọc do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 30% giá trị bất động sản; Hình thức đặt cọc do các bên thoả thuận theo quy định của pháp luật dân sự.

Vì vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định về “đặt cọc” vào 08 loại hợp đồng “mẫu” của Phụ lục kèm theo Điều 6 Nghị định 02/2022 / NĐ-CP quy định về “hợp đồng kinh doanh bất động sản”.

Đáng chú ý, trong văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng HoREA cũng đề xuất quy định việc thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng để tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản. , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, chống thất thu ngân sách Nhà nước và góp phần phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, HoREA cho rằng cần quy định việc thanh toán trong giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng.

Hiệp hội nhận thấy nội dung khoản 1 Điều 16 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 về “thanh toán trong giao dịch bất động sản” quy định “1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh toán “cần được hướng dẫn thi hành tại Nghị định 02/2022 / NĐ-CP quy định về thanh toán trong lĩnh vực bất động sản các giao dịch kinh doanh phải thông qua ngân hàng để tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Do đó, HoREA đề xuất bổ sung một Điều (mới) vào Nghị định 02/2022 / NĐ-CP quy định việc thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.