Hãy chuyên nghiệp, đừng “buông lỏng” quản lý!

Món Ngon
Rate this post

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, khám chữa bệnh cho người dân. Điều đáng nói, công tác tổ chức quản lý tại bệnh viện này bộc lộ nhiều hạn chế, sai phạm mà trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể lãnh đạo.

bac-giang2.jpg
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, Kết luận thanh tra số 162 / KL-TTR ngày 29/4/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, bộ xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống COVID-19 cho tỉnh. bệnh viện đa khoa; Trung tâm Y tế và Phòng Y tế các huyện, thành phố đã chỉ ra sai phạm tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, trong đó có Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Thứ nhất, về xác định nhu cầu mua sắm và giá dự toán, một số gói thầu của một số đơn vị thiếu căn cứ xác định nhu cầu mua sắm (đối với bệnh viện cần có biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật). ; đối với các Sở Y tế là tổng cầu từ các điểm cách ly, trạm kiểm soát, xã, …). Trong một số gói thầu, căn cứ xác định giá dự toán không rõ ràng hoặc không đảm bảo tính pháp lý (như bảo đảm giá không có ngày tháng, căn cứ chung chung khó xác minh). Một số đơn vị đã vi phạm các quy định về thẩm định giá (căn cứ, cơ sở pháp lý, chính xác, khách quan).

Thứ hai, vi phạm về hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ, hầu hết các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đều thiếu chứng từ thể hiện xuất xứ hàng hóa. nhập khẩu; hoặc thiếu hồ sơ, chứng từ ủy quyền bán hàng,… Nguyên nhân là do đơn vị không yêu cầu nhà thầu cung cấp. Sau khi đoàn kiểm tra yêu cầu, một số gói thầu đã được nhà thầu yêu cầu bổ sung; Tuy nhiên, hầu hết các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế của tổ chức, cá nhân không chuyên trách đều không cung cấp được hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

bac-giang1.jpg
Kết luận Thanh tra số 162 / KL-TTR ngày 29/4/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang.

Thứ ba, trong công tác tổ chức mua sắm, một số biên bản bàn giao máy không thể hiện số sê-ri máy,… Qua kiểm tra thực tế thấy trùng khớp với hồ sơ. Một số đơn vị còn mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch (quy định 01 khu điều trị cách ly bệnh nhân COVID-19) ngoài danh mục Bộ Y tế quy định. xác định. Một số đơn vị còn mua của nhà cung cấp không đủ điều kiện kinh doanh vật tư y tế, hóa chất … Nhiều đơn vị không công khai kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật. Đấu thầu. Một số gói thầu có vi phạm do chênh lệch giá với hàng hóa của đơn vị khác trong cùng thời điểm.

Đặc biệt, Thông báo kết quả số 332 / TB-KV VI cuộc kiểm toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang của Kiểm toán Nhà nước khu vực VI đã có kết luận về nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng kinh phí trên địa bàn. Công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19 tại đơn vị này.

Cụ thể, về việc quy định giá, thu phí xét nghiệm và quản lý sử dụng phí dịch vụ xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang chưa gửi Sở Y tế bảng giá xét nghiệm (nhanh và PCR) để đăng tải trên website. . thông tin điện tử giá xét nghiệm COVID-19 của Sở Y tế; Áp dụng giá thử nghiệm (nhanh và PCR) khi giá chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

bac-giang3.jpg
Thông báo Kết quả số 332 / TB-KV VI được Kiểm toán Nhà nước khu vực VI kiểm toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Giá dịch vụ xét nghiệm nhanh đối với một số bệnh nhân là 238.000 đồng theo Nghị quyết số 41/2014 / NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang nhưng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chi phí xét nghiệm nhanh phải được xác định theo giá thực tế của sinh phẩm để xét nghiệm.

Đối với giá dịch vụ xét nghiệm PCR lấy mẫu đơn: Từ ngày 28/8/2021 đến ngày 30/8/2021, mức giá cao hơn là 77.800 đồng / mẫu; Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 9/11/202, giá cao hơn 17.800 đồng / sào; Từ 10/11/2021 đến 31/12/202 giá cao hơn là 155.000đ / mẫu.

Về việc nhận và sử dụng tài trợ, hiện vật: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận nhưng chưa thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, chưa trình. tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh theo quy định.

Số tiền và các loại tiền này cũng được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang sử dụng trực tiếp tại đơn vị mà không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền; chưa thực hiện công khai các khoản đóng góp bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 64/2008 / NĐ-CP ngày 14/5/2008.

Về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị y tế đã tiếp nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang chưa xác lập quyền sở hữu toàn dân nên đơn vị chưa vào sổ theo dõi tài sản (có theo dõi kiểm kê). cho 15 đơn nguyên hệ thống máy thở không xâm nhập được Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang tiếp nhận trang thiết bị mới 100% theo Quyết định số 830 / QĐ-SYT ngày 21/6/2021 của Sở Y tế.

Kiểm toán Nhà nước khu vực VI đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thanh toán các khoản phải nộp nhưng chưa trình Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang số kinh phí đã nhận. đến cuối cuộc kiểm toán là 1.618.475.000 đồng (Một tỷ sáu trăm mười tám triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Những sai phạm trên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho thấy nhiều hạn chế trong công tác quản lý điều hành các hoạt động tại đơn vị này, trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu. Thiết nghĩ, trong thời gian tới, lãnh đạo bệnh viện cần tập trung nâng cao năng lực quản lý đi đôi với đào tạo chuyên môn để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *