Giữ vững truyền thống, tiếp bước tương lai (Tiếp theo và Kết thúc)

Bất Động Sản
Rate this post

Một tấm gương sáng trong quan hệ quốc tế

Tiếp nối truyền thống cách mạng anh hùng, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mới, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam; Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Tư tưởng Kaysone Phomvihane ở Lào; Hai dân tộc vô cùng tự hào về nhau vì luôn coi nhau là đồng chí, bạn bè thủy chung, thủy chung, son sắt với nhau, cùng chung tầm nhìn, cùng chung đam mê và đau khổ, chia sẻ buồn vui trong công cuộc xây dựng. một nền kinh tế độc lập. độc lập tự chủ, tích cực hội nhập, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, kết hợp hài hòa tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam – Lào với thông lệ quốc tế, hai bên luôn dành sự ưu tiên, ưu đãi, ủng hộ lẫn nhau. tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự thịnh vượng của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào không ngừng đơm hoa, kết trái.

Ngày nay, Việt Nam và Lào đều hòa bình, độc lập, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Không chỉ trong khuôn khổ song phương, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đối ngoại luôn diễn ra chặt chẽ với sự phối hợp và hỗ trợ thường xuyên trên các lĩnh vực. các diễn đàn tiểu vùng, khu vực và quốc tế, cùng mang lại thành công trong lĩnh vực đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của mỗi nước ”, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nói với người dân.

Đặc biệt, trong thời gian hai nước chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam và Lào luôn dành cho nhau sự ủng hộ về tinh thần và vật chất. Theo Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang, đây là minh chứng sống động cho truyền thống chia ngọt sẻ bùi “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ đôi” giữa hai nước, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau. vượt qua đại dịch để phục hồi kinh tế – xã hội, tiếp tục phát triển bền vững.

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và làm phong phú thêm mối quan hệ giữa hai nước. đặc biệt là Lào-Việt Nam; đồng thời nâng cao vai trò của hai Đảng, hai Nhà nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển trên thế giới, trở thành tấm gương sáng trong quan hệ quốc tế. Đại sứ Sengphet Houngboungnuang phát biểu.

Sợi chỉ đỏ xuyên qua

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, chúng ta có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Đó là mối quan hệ phát triển từ quan hệ láng giềng thân thiết lên quan hệ đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, do nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên xây dựng. Nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Mối quan hệ đó thể hiện nguyện vọng tha thiết của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tự cường, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

Đó cũng là mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững trải dài qua mọi thời kỳ lịch sử, là bước đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo tiếp tục phát triển, hướng tới những thắng lợi vẻ vang của hai nước Việt Nam-Lào trong tương lai. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Những bài học lịch sử về mối quan hệ mẫu mực Việt Nam – Lào sẽ mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình phát triển của mỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong thế giới phát triển đầy biến động và phức tạp như hiện nay, thời cơ và thách thức đan xen, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước. Dù thời thế có đổi thay, nhưng lớp trước đi trước, lớp sau đi sau, tình cảm thủy chung son sắt giữa hai nước, hai dân tộc Việt – Lào không thay đổi.

Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước quyết tâm tiếp bước cha anh, giữ gìn tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 60 năm quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới ở mỗi nước đã tạo điều kiện to lớn về vật chất và tinh thần để thúc đẩy việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. trong thời gian tới.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của hai bên và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cũng như với điều kiện tự nhiên dường như đã gắn bó chặt chẽ hai đất nước, hai dân tộc, tôi tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quang vinh, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục được củng cố. cùng phát triển mạnh mẽ, chia sẻ và cùng nhau tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa ”, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nói.

Hoàng Vương

Leave a Reply

Your email address will not be published.