Gắn kết đào tạo với nghiên cứu ứng dụng công nghệ

Món Ngon
Rate this post

Văn kiện Đại hội 13 của Đảng nhấn mạnh “đẩy mạnh đổi mới, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ”. Tại Quyết định 569 / QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 cũng xác định: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, đưa nước ta trở thành nước sản xuất. công nghiệp hiện đại đến năm 2030… ”.

Theo Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, trường xác định chủ trương gắn đào tạo với thực hành, triển khai ứng dụng công nghệ vào thực tế sản xuất tại doanh nghiệp. Trong quá trình đào tạo tại trường, học sinh – sinh viên được rèn luyện lý thuyết ứng dụng, thực hành và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp,… Quá trình này đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống. đào tạo chất lượng cao tại trường và đã đạt được một số thành tựu bước đầu. Vừa qua, sinh viên Nguyễn Cao Gia Huy (Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt) đã đạt giải Ba cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh – sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite 2021” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động) tổ chức. -TB-XH) tổ chức.

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt: Gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng công nghệ - ảnh 1

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt – Nguyễn Cao Gia Huy (thứ 2 từ trái sang) đoạt giải Ba cuộc thi Cánh diều khởi nghiệp toàn quốc 2021

\N

Để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực hành, nhà trường chú trọng đến việc liên kết, nghiên cứu và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ với các đối tác doanh nghiệp và khách hàng, thông qua quá trình này, chuyên môn và kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên của trường không ngừng được nâng cao.

Theo Ban giám hiệu nhà trường, những năm qua, nhà trường không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo bằng nhiều giải pháp khác nhau, trong đó chú trọng 3 yếu tố: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (bao gồm cả kiến ​​thức và kỹ năng thực hành); phải có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đào tạo, vì quá trình dạy và học được thực hiện trực tiếp trên thiết bị, sát với quy trình thực hành trong sản xuất, từ đó giúp học sinh – sinh viên nắm vững lý thuyết, vận hành thành thạo và sử dụng thành thạo các kỹ năng thực hành; Chương trình đào tạo cần được biên soạn, cập nhật thường xuyên để phù hợp với từng đối tượng (ngắn hạn, dài hạn), bám sát thực tiễn ngành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *