Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tương đương 18,6% dư nợ tín dụng

Bất Động Sản
Rate this post


BNEWSHiện dư nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tương đương khoảng 18,6% dư nợ tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại, nhưng rủi ro đan xen giữa các thị trường.

Tại Hội nghị Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững diễn ra chiều 14/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, có nhiều công cụ tài chính tác động đến nền kinh tế. thị trường bất động sản như thuế, phí, lệ phí, thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, sắp xếp lại đất đai …

Đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản, phát hành trái phiếu doanh nghiệp dần trở thành kênh huy động vốn quan trọng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực này đang được giám sát chặt chẽ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, 2 năm trở lại đây, bất chấp ảnh hưởng lớn của đại dịch đối với nền kinh tế, các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu để huy động vốn. vốn cho hoạt động kinh doanh.
Hiện cả nước có trên 280 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn; Riêng năm 2021, có 174 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu, chiếm 33,6% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành toàn thị trường.

Quy mô huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng tăng, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp của tập đoàn bất động sản từ năm 2019 đến nay khoảng 500 nghìn tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp bất động sản cũng đã huy động được gần 90 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp lớn, hoạt động tốt cũng đã mở rộng phát hành ra thị trường quốc tế với tổng khối lượng phát hành là 1.305 triệu USD trong giai đoạn 2019-2021.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng phát hành trái phiếu có vốn chủ sở hữu từ 100 đến 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những doanh nghiệp niêm yết hàng đầu với tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu dưới 5%, cũng có một số doanh nghiệp chưa đại chúng, quy mô nhỏ, tỷ lệ nợ vay cao. .

Một số doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất cao trong khi kỳ hạn trái phiếu chỉ khoảng 2-4 năm, đặt ra bài toán về khả năng cân đối vốn trong thời gian tới nếu tình hình thị trường khó khăn.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cơ bản tuân thủ các quy định về công bố thông tin về hoạt động, tình hình tài chính và dự án của mình.

Tuy nhiên, thông tin pháp lý về các dự án bất động sản chưa được tổng hợp và công bố công khai nên nhà đầu tư khó đánh giá chất lượng của các dự án đầu tư nêu trong báo cáo. công bố thông tin bao gồm các dự án đã, đang triển khai và các dự án dự kiến ​​sử dụng vốn phát hành trái phiếu.
Ngoài ra, các ngân hàng thương mại là một nhóm lớn các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Các nhà đầu tư cá nhân cũng nắm giữ một khối lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp bất động sản do đặc điểm là lãi suất cao và kỳ hạn trả lãi linh hoạt.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phát triển không bền vững sẽ tiềm ẩn những rủi ro nhất định, kể cả đối với trái phiếu có bảo đảm. Chẳng hạn, khi thị trường có biến động xấu sẽ tác động trực tiếp làm giảm giá trị tài sản đảm bảo là cổ phiếu của doanh nghiệp và tài sản đảm bảo là dự án hình thành từ vốn vay, rủi ro này xảy ra đối với nhà đầu tư. với cả các khoản vay tín dụng và phát hành trái phiếu.
Mặc dù hiện nay, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tương đương khoảng 18,6% dư nợ tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại, nhưng theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, rủi ro là mối liên hệ. Sự tác động lẫn nhau giữa các thị trường cần được giám sát chặt chẽ.
Do đó, khi thị trường có dấu hiệu phát triển nóng, Bộ Tài chính thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ điều chỉnh khung pháp lý phù hợp theo trình độ Luật. và Nghị định.
Bộ Tài chính cũng thường xuyên, chủ động cung cấp thông tin chính thức về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cảnh báo các nhà đầu tư và tổ chức phát hành.
Để vừa phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản huy động vốn trái phiếu minh bạch, lành mạnh và hiệu quả, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ở trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và nền kinh tế. nền kinh tế, ổn định môi trường đầu tư, bảo đảm đồng bộ, ổn định chính sách để các nhà đầu tư yên tâm tham gia hoạt động và đầu tư trên thị trường.
Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện chính sách từ cấp Luật theo hướng tăng cường quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa, nâng cao chất lượng chứng khoán. các nhà cung cấp dịch vụ.
“Trước mắt, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ và sẽ tập trung hoàn thiện khung pháp lý tại Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước. chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế nhằm quản lý hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường minh bạch và hiệu quả, đồng thời đảm bảo hạn chế và kiểm soát. rủi ro và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư ”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.
Đối với lĩnh vực bất động sản, Bộ Tài chính đề xuất, rà soát, sửa đổi các chính sách pháp luật liên quan bao gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh. kinh doanh bất động sản, tăng cường hiệu quả quản lý thị trường.
Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng đề xuất, nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm nâng cao điều kiện tài chính và hệ số an toàn tài chính, tương tự như quy định đối với doanh nghiệp trong một số lĩnh vực cụ thể như: tín dụng, chứng khoán, … khi cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.