Đối tượng nào được hỗ trợ lãi suất 2% để mua nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ?

Bất Động Sản
Rate this post

Bộ Xây dựng cho biết, tại điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi của tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định đối tượng được vay vốn. Ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không thuộc nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở được cho thuê, mua, bán.

Bộ Xây dựng khẳng định, luật nhà ở quy định đối tượng được vay vốn ưu đãi là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, không có quy định chủ đầu tư được vay ưu đãi.

Nhà đầu tư nhà ở xã hội được hỗ trợ 2% từ gói vay ưu đãi.

Đối với quy định khách hàng vay vốn để thực hiện dự án phá dỡ hoàn toàn, xây dựng lại nhà chung cư cũ, tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 69/2021 / NĐ-CP có quy định: Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là dự án tái định cư nhằm nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích, điều chỉnh cơ cấu diện tích hiện có của nhà chung cư hoặc phá dỡ để xây dựng nhà chung cư mới và các công trình công cộng khác. các nhà xây dựng khác (nếu có).

Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bao gồm dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Với quy định trên, dự án phá dỡ hoàn toàn và xây dựng lại nhà chung cư là dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 31/2022 / NĐ-CP.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022 / QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội với gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng (thực tế 347.000 đồng). tỷ, tương đương khoảng 15 tỷ USD) để nâng cao năng lực hệ thống y tế, khống chế dịch bệnh, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Trong số này, có gói 40.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với lãi suất 2% khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại, thực hiện trong 2 năm.

Lãi suất hỗ trợ là 2% / năm. Thời hạn hỗ trợ lãi suất được tính từ ngày phát tiền vay đến khi khách hàng trả hết nợ gốc và (hoặc) lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn vốn hỗ trợ. lãi suất được công bố, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Các khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất đáp ứng các điều kiện cho vay thông thường, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích, chưa được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất theo quy định. các chính sách.

Leave a Reply

Your email address will not be published.