Đọc Tarot Hàng ngày – Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022

Bất Động Sản
Rate this post

Có ba điều ngu ngốc trong cuộc sống: không biết những gì bạn cần biết; không quen thuộc với những gì tôi biết; và biết những gì bạn không cần biết.

Quy tắc đọc Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ yên trong 30 giây.

2. Tự hỏi bản thân: “Tôi mong muốn được nhìn thấy điều gì nhất?”

3. Chọn một thẻ bên dưới bằng trực giác và xem câu trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published.