Doanh nghiệp điện “bừng sáng”, lãi lớn quý II / 2022

Bất Động Sản
Rate this post

Trong quý II / 2022, hầu hết các doanh nghiệp điện đều thắng lớn nhờ lượng mưa lớn, lưu lượng nước về hồ lớn và giá điện cao.

Nhiều doanh nghiệp điện lực ghi nhận lãi khủng trong quý II / 2022

Điều kiện thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ lớn, giá điện tăng đã giúp nhiều doanh nghiệp điện có lãi đột biến trong quý II / 2022.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)công ty con của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – PV Power (Mã chứng khoán: POW) đã công bố báo cáo tài chính quý II / 2022 với lợi nhuận tăng đột biến.

Cụ thể, quý II / 2022, NT2 ghi nhận doanh thu thuần gần 2.700 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NT2 mang về gần 4.700 tỷ đồng doanh thu và hơn 525 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 44% và 276% so với cùng kỳ, như vậy, NT2 mới thực hiện được 33% kế hoạch doanh thu nhưng hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) doanh thu quý II / 2022 tăng 38,4% lên 181 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 58% lên 102 tỷ đồng.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của TBC đạt 348 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 224 tỷ đồng, vượt 9,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm được giao. Lợi nhuận sau thuế đạt 190 tỷ đồng, tăng 35,7% so với mức lãi 140 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2021.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) lợi nhuận sau thuế quý II / 2022 đạt 280 tỷ đồng, tăng 91,53 tỷ đồng so với quý II / 2021, tương ứng tăng 48,6%.

Trong kỳ, mặc dù sản lượng điện thương phẩm của HND thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 330 triệu kWh nhưng giá than cao trong năm 2022, đặc biệt là quý II / 2022 đã khiến giá PC tăng và doanh thu tăng.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) công bố báo cáo tài chính quý II / 2022 với doanh thu giảm 2,3% xuống 2.416 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gần 32% lên 254 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến doanh thu quý II giảm là do sản lượng điện giảm. Tuy nhiên, xu hướng chung của toàn thị trường điện trong quý II là giá điện thành phẩm tăng cao dẫn đến lợi nhuận gộp tăng. Lợi nhuận gộp trong kỳ của QTP tăng 35% lên 347 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) báo cáo quý II / 2022, doanh thu gấp 2,5 lần cùng kỳ lên 168 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 71,5 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so với mức lãi xấp xỉ 9 tỷ đồng đạt được quý II / 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SBH đạt doanh thu gần 300 tỷ đồng, tăng 64,7% so với nửa đầu năm ngoái và mới hoàn thành gần 44% kế hoạch năm.

Nhờ giá vốn giảm nên lợi nhuận trước thuế đạt 133 tỷ đồng, hoàn thành gần 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 124 tỷ đồng, tăng 169% so với mức lợi nhuận hơn 46 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Các doanh nghiệp điện đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng vào năm 2022

Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã đặt mục tiêu kinh doanh sẽ đi ngược lại trong năm nay

Nhơn Trạch 2 (NT2) dự kiến ​​lãi năm 2022 xuống đáy 9 năm

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, NT2 đặt kế hoạch sản xuất 4,3 tỷ kWh điện trong năm nay, tăng 35% so với năm 2021. Với sản lượng này, NT2 ước tính tổng doanh thu đạt gần 8.129 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện. Năm 2021; lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống 468 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất mà NT2 đạt được trong 9 năm qua.

Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB): Năm 2022, TDB đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hơn 67 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 32 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2021.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC): Đặt mục tiêu sản lượng điện 510 triệu kWh, tăng nhẹ so với mức 505,5 triệu kWh của năm 2021. Theo đó, TBC ước đạt doanh thu 508,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng. giảm nhẹ so với năm 2021.

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC): Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, AVC đặt mục tiêu khá khiêm tốn với tổng doanh thu hơn 449 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 101 tỷ đồng – chưa bằng 30% lợi nhuận đạt được năm 2021, khoảng 602 triệu kWh.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi – EVNHPC DHD (DNH): DNH đặt các chỉ tiêu: sản lượng điện sản xuất đạt 2,463 tỷ kWh, sản lượng điện thương phẩm 2,443 tỷ kWh. Theo đó, DNH dự kiến ​​tổng doanh thu 2.191 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế 889 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 36% so với năm 2021.

Triển vọng ngành điện năm 2022

Trái ngược với kỳ vọng đi ngược của các doanh nghiệp điện lực, nhiều chuyên gia cho rằng năm 2022 ngành điện sẽ tiếp tục được hưởng lợi.

Theo báo cáo triển vọng ngành 2022, các chuyên gia của BSC dự báo tăng trưởng điện thương phẩm năm 2022 đạt 280,3 tỷ kWh (tăng 9,8%), tiêu thụ chủ yếu để phục hồi hoạt động sản xuất. Sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh. GDP ước tính tăng 6% vào năm 2022 theo kịch bản.

Năng lượng tái chế

Điện mặt trời và điện gió được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Các chuyên gia doanh nghiệp có danh mục điện gió như PC1 sẽ có mức tăng mạnh khi điện mặt trời được coi là giảm do bất lợi về thời gian vận hành.

Nhiệt điện khí

Định hướng tăng tỷ trọng lên 24% vào năm 2030 và 27,3% ảnh hưởng tích cực đến triển vọng trung hạn của các doanh nghiệp như POW, NT2

Nhiệt điện than

Với nhiệt điện than, trước mắt, nguồn điện giá rẻ này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu phụ tải, nhất là trong giai đoạn vĩ mô có khả năng phục hồi tích cực giai đoạn 2022 – 2025. Vì vậy, các công ty nhiệt điện than như HND và QTP có thể vẫn quan tâm.

Đầu năm 2022, VDSC từng cho biết, theo kế hoạch vận hành thị trường điện 2022, sản lượng hợp đồng của nhóm nhiệt điện tương đối cao, đủ đảm bảo lợi nhuận cho tập đoàn này. VDSC đánh giá, các doanh nghiệp nhiệt điện đã trải qua giai đoạn khó khăn trong năm 2021 và sẽ có một năm đầy hứa hẹn vào năm 2022. Sản lượng hợp đồng của nhóm này trong năm 2022 nhìn chung sẽ phục hồi, nhưng tốc độ tăng sẽ có sự chênh lệch.

VDSC dự báo 3 nhà máy điện ở miền Bắc là Nhiệt điện Hải Phòng (HND), Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) và Nhiệt điện Phả Lại (PPC) sẽ được huy động nhiều do nguồn cung hạn chế và không có doanh nghiệp. lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, HND và QTP được đánh giá là hai công ty nhiệt điện than sẽ có mức tăng trưởng sản lượng hợp đồng cao và tiềm năng dài hạn lớn. Trong khi đó, mặc dù sản lượng hợp đồng đã phục hồi nhưng tăng trưởng của PPC không cao như những năm trước do máy móc cũ kỹ.

Ngoài việc có sản lượng hợp đồng cao vào năm 2022, giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh cũng tương đối cao so với năm 2021. Điều này sẽ giúp các nhà máy phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh có nhiều cơ hội. các hiệp hội có lợi hơn, chẳng hạn như các tập đoàn thủy điện và nhiệt điện lớn.

Nhóm thủy điện

Nhóm thủy điện được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi và tích nước tốt vào năm 2022.

Năm 2021 là một năm thuận lợi cho nhóm thủy điện nhờ điều kiện thủy văn. Đặc biệt, dự báo chu kỳ thủy văn đã được điều chỉnh với xác suất La Nina vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất đến tháng 10 năm 2022. Do đó, nhóm thủy điện được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi và tích nước tốt trong năm nay, đặc biệt nhóm thủy điện từ từ miền Trung trở vào miền Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.