Đảng bộ huyện Yên Bình tiếp tục sớm đạt chuẩn nông thôn mới

Bất Động Sản
Rate this post

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái cùng các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phân hiệu Lào Cai; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện … cùng dự.

Đảng bộ huyện Yên Bình được thành lập ngày 20/6/1947 đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng huyện Yên Bình nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Yên Bình không ngừng lớn mạnh và có những bước phát triển vượt bậc, phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo để lãnh đạo nhân dân. Các dân tộc trong huyện đã giành được nhiều thành tích to lớn. Toàn Đảng bộ huyện có 45 tổ chức cơ sở Đảng, 305 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với trên 6.600 đảng viên.

Đặc biệt, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Yên Bình đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân: Toàn huyện có 18/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 82%), trong đó có 5 xã đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 23,21% năm 2016 xuống chỉ còn 2,26% năm 2021; Tốc độ tăng thu ngân sách khá cao, bình quân trên 24% / năm, Yên Bình luôn là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh.

Ghi nhận những công lao, thành tích của quân và dân Yên Bình trong suốt 75 năm qua, Đảng và Nhà nước đã phong tặng huyện danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác. các phần thưởng cao quý khác.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Yên Bình, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng LLVT và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình tiếp tục phát huy thành tích, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế mang lại. Huyện Yên Bình sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đồng thời, huyện tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới. Trong đó, toàn huyện tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế huyện phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; tập trung phát triển nông nghiệp đa mục tiêu với trọng tâm là lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản …

Cùng với đó, Đảng bộ huyện Yên Bình cũng đặt ra mục tiêu phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với chương trình giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế, và nền kinh tế địa phương. kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị gia tăng. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế của huyện, trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch.

Đảng bộ huyện Yên Bình tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội; giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa gắn với khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh trật tự công cộng. an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân; xây dựng và khẳng định hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn đối với du khách, các nhà đầu tư …

Leave a Reply

Your email address will not be published.