Công ty Cổ phần Đồng Tâm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Món Ngon
Rate this post

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự đã thảo luận các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm; Thông qua việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đồng Tâm.

Năm 2021, với các giải pháp thích ứng an toàn và linh hoạt nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã vượt qua giai đoạn khó khăn, thử sức và thử sức. thách thức để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm 2021. Hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty đều tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra: Doanh thu đạt 1.938 tỷ đồng, tăng trưởng 2,55% so với cùng kỳ, đạt 88,09% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 110,8 tỷ đồng, tăng 26,51% so với cùng kỳ, đạt 138,53% kế hoạch; Tổng tài sản đạt 6.947 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Đồng Tâm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đồng Tâm vinh dự được tỉnh Long An tặng bằng khen “Tiên phong chuyển đổi số” khi đưa vào vận hành Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S4 / HANA; Bên cạnh đó, Đồng Tâm lần thứ 3 liên tiếp lọt Top 10 và Top 5 Công ty Vật liệu Xây dựng uy tín (2019-2021).

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư; Được sự ủng hộ của các khách hàng trong và ngoài nước; Được sự động viên, khích lệ của lãnh đạo chính quyền các cấp, lãnh đạo các địa phương; Sự ủng hộ của các Đối tác, Đơn vị, Tổ chức Hiệp hội / Hiệp hội ngành nghề, .. và sự đồng lòng, chung sức của toàn thể CBCNV.

Công ty Cổ phần Đồng Tâm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 2.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Đồng Tâm Group trao đổi về hoạt động với Quý Cổ đông.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ không chia cổ tức. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả kinh doanh khả quan của năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm đã trình Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 là 10% / mệnh giá bằng tiền mặt.

Về việc hủy tư cách công ty đại chúng, theo Luật Chứng khoán số 54/2019 / QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, tại điểm a khoản 1 Điều 32 có quy định về điều kiện công ty đại chúng được quy định cụ thể như sau: “Công ty có vốn điều lệ góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 10%. Số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ Theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm tính đến ngày 14/09/2022, cổ đông lớn hiện nắm giữ 61.325.052 cổ phiếu, tương đương 90,279% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. cổ phần và hơn 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ 9,721% số cổ phần có quyền biểu quyết nên Công ty Cổ phần Đồng Tâm không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng nữa. mpany sẽ thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đồng Tâm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 3.

Cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

Với nhận định năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường đầy biến động, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hoạt động trên nền tảng ổn định và bền vững. sẵn có, mục tiêu chính là tiếp tục phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi, tiếp tục đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, xác định cơ hội đầu tư đạt hiệu quả kinh tế cao, củng cố vị thế của mình trên thế giới. vị thế thương hiệu, tạo giá trị thiết thực cho cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng xã hội.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022: Doanh thu thuần 2.300 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng; Cổ tức dự kiến ​​12%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã kết thúc tốt đẹp trong niềm phấn khởi của các cổ đông tham dự. Toàn bộ nội dung tờ trình và tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Sự nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể CBCNV trong giai đoạn vừa qua đã tạo dựng niềm tin và nền tảng vững chắc để tiếp tục đưa Công ty trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành tại thị trường Việt Nam. và khu vực.

Cảng Quốc tế Long An khai thác hàng container vào năm 2023:

Công ty Cổ phần Đồng Tâm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *