Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu trong 4 trường hợp nào?

Bất Động Sản
Rate this post

Thời gian qua, người dân một số địa phương phản ánh việc bị thu hồi sổ hộ khẩu gây khó khăn cho họ khi thực hiện một số thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Người dân thắc mắc việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy đã có chủ trương chưa và nếu có thì khi nào mới chính thức thực hiện? Việc thu hồi sổ hộ khẩu có áp dụng chung cho tất cả các hộ gia đình hay không hay từng trường hợp cụ thể? Khi bị thu hồi sổ hộ khẩu thì căn cứ nào để xác nhận thông tin cư trú khi thực hiện các giao dịch hành chính?

Trả lời các câu hỏi trên, Bộ Công an cho biết:

Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú: “Khi công dân làm thủ tục đăng ký, khai báo cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có thể. có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, chỉnh lý, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu cư trú theo quy định của Luật này và không cấp, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. cư trú tại.”

Việc thu hồi sổ hộ khẩu sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2021 khi Luật Cư trú có hiệu lực.

Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu 4 trường hợp

– Đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

– Tách biệt.

– Xóa đăng ký thường trú nhân.

Như vậy, việc hộ, nhân khẩu thực hiện một trong 4 thủ tục hành chính trên làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu dẫn đến thông tin trong sổ hộ khẩu khác với trong cơ sở dữ liệu. dữ liệu cư trú. Do đó, những trường hợp này phải thu hồi sổ hộ khẩu.

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 55/2021 của Bộ Công an, sau khi bị thu hồi số hộ khẩu, công dân muốn xác nhận thông tin cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong nước mà không phụ thuộc vào địa phương. nơi cư trú của người đó.

Ngoài ra, người dân có thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Nội dung xác nhận thông tin cư trú bao gồm thời gian, địa điểm và hình thức đăng ký cư trú.

Chính phủ yêu cầu bãi bỏ ngay yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu

Nghị quyết số 121 / NQ-CP ngày 11/9/2022 của Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (dự án 06).

Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, xác định những vướng mắc cần sửa đổi, đề xuất phương án, giải pháp cải thiện tình hình. Quá trình sửa đổi đáp ứng lộ trình đề ra của dự án 06 Luật Cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật Cư trú, gửi kết quả về Bộ Công an trước ngày 20/9/2022.

Căn cứ kết quả rà soát của các Bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. và quyết định trước ngày 30 tháng 9. 2022.

Nếu cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa đổi nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-1-2023. Mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ này vào tháng 12 năm 2022.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh bỏ quy định bắt buộc phải xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực tế cuộc sống. thực hiện các giao dịch và thủ tục hành chính cho công dân.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin để kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay vì yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành vào tháng 10/2022.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ, ngành liên quan như Y tế, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông. để thực hiện thí điểm; hoàn thành vào ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *