Comiket 101

Anime - Manga
Rate this post

Đã đến lúc xem lại ảnh của Comiket 101. Đây là phiên bản mùa đông đầu tiên của Comiket sau đại dịch Covid. Phía trước là review sự kiện ngày 1 và 2. Theo link trên từng ảnh cho chủ thớt. Thưởng thức!

Đọc thêm “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *