Cô gái anime trên thuyền

Anime - Manga
Rate this post

cô gái anime, thuyền, moe, bộ sưu tập hình ảnh

Thời gian thư viện Moe! Tôi quyết định tìm kiếm và tìm kiếm các cô gái anime đang cưỡi ngựa và/hoặc đang ở trên thuyền. Thưởng thức!!

Cô gái yêu thích của tôi trên thuyền (thực ra là thuyền gondola) là Akari từ Aria The Animation.

Nguồn hình ảnh:

Một số là hình nền từ wallhere.com và một số khác từ duckduckgo và tìm kiếm hình ảnh trên google.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *