Chatty AF 178: Hồi tưởng về Haibane Renmei – Tập 8-13

Anime - Manga
Rate this post

Chiaki dẫn dắt Vrai và Cy nhìn lại nửa đầu của loạt phim thứ ba của Abe Yoshitoshi, Haibane Renmei!

Tôi thích nhiều thứ khi trở thành một người đam mê công nghệ: đọc hoặc xem các phương tiện truyền thông khác nhau, nghiên cứu lịch sử của chúng và nói chuyện với những người khác về điều đó. Những hoạt động này được xem là cần thiết để trở thành một chuyên viên máy tính. Nhưng thay thế từ “geek” bằng từ “autistic” và đột nhiên tất cả những đặc điểm dễ dàng được chấp nhận lại bị đọc là kỳ lạ và tiêu cực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *