Cần phối hợp với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để phát triển kinh tế vùng

Bất Động Sản
Rate this post

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tóm tắt và đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tóm tắt.

Nghị quyết số 39-NQ / TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 25-KL / TW, ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ / TW. Bộ Chính trị đã xác định phương hướng và mục tiêu chung là: Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung để sớm tiến kịp các vùng trong cả nước và trở thành đầu cầu lớn của cả nước trong giao lưu kinh tế quốc tế và sự hợp tác; nâng cao cơ bản đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong vùng; giảm thiểu tác động của thiên tai; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đánh giá toàn diện những kết quả đạt được qua 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ / TW ở Khánh Hòa là nhiệm vụ quan trọng. thực hiện Kế hoạch số 81-KH / BKTTW, ngày 16/5/2022 của Ban Kinh tế Trung ương nhằm làm cơ sở khoa học và thực tiễn để Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Tài chính. Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, đây cũng là dịp để Khánh Hòa tổng kết, đánh giá lại những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ / TW trên địa bàn tỉnh thời gian qua và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong tương lai.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ / TW; các báo cáo, tham luận của các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, các ý kiến ​​trao đổi của các bộ, ngành Trung ương.

Sau 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ / TW và Kết luận số 25 KL / TW của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. phòng – an ninh; từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2019 đạt 8,4% / năm, đạt mục tiêu Nghị quyết 39-NQ. / TW khoảng 8-9% và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2019 tăng 7,5 lần so với năm 2004, đứng thứ 5/14 địa phương trong vùng. GRDP bình quân đầu người năm 2019 gấp 6,8 lần năm 2004.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang khu vực dịch vụ và công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ / TW. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào GRDP tăng khá nhanh, từ 17,2% giai đoạn 2011 – 2015 lên 36,25% giai đoạn 2016 – 2020. Năng suất lao động năm 2021 đạt 132,65 triệu đồng / người / năm, gấp 4 lần so với năm 2007, giai đoạn 2008-2021 tăng bình quân 10,4% / năm. Năm 2019, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa tăng gấp 10 lần so với năm 2004. Giai đoạn 2005 – 2019, tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch đến Khánh Hòa bình quân đạt 16,87%, trong đó khách nội địa. Tốc độ tăng trưởng thị trường trong nước bình quân là 14,49%, thị trường khách quốc tế có tốc độ tăng cao là 22,05%.

Sau 18 năm thực hiện Nghị quyết 39, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng, góp phần kết nối các đô thị, các vùng động lực kinh tế trong và ngoài nước. biết rõ. Khu kinh tế Vân Phong đã triển khai quy hoạch các khu chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu. Hệ thống đô thị toàn tỉnh được đầu tư, không gian đô thị được mở rộng, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn đạt 61%, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước (khoảng 40%).

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày càng được cải thiện, công tác giảm nghèo được quan tâm. Đến năm 2021, hộ nghèo còn 1,69% (5.636 hộ), thấp hơn mức bình quân chung. quân đội quốc gia. Lao động qua đào tạo đến năm 2021 đạt 81% với tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 26,7%. Khoảng cách giữa khu vực miền núi với các khu vực khác trong tỉnh ngày càng giảm dần. Công tác y tế được quan tâm, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế cao hơn bình quân chung của cả nước, đến năm 2020 đạt 92%…

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và chưa đạt chỉ tiêu đề ra; khả năng thích ứng của nền kinh tế còn thấp khi xảy ra đại dịch COVID-19, chưa thu hút được đầu tư vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; Chất lượng quy hoạch, lập và thực hiện chưa cao, phát triển đô thị còn nhiều bất cập, hạ tầng kỹ thuật quan trọng chưa được đầu tư đồng bộ, kịp thời …

Với những tiềm năng lợi thế sẵn có cũng như những khó khăn, thách thức của tỉnh, Khánh Hòa cũng đưa ra những quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương. đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cụ thể đến năm 2045, Khánh Hòa là thành phố thông minh, có bản sắc bền vững, ngang tầm châu Á, là hình mẫu về sự gắn kết giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là thành phố đáng sống, nơi người dân có mức sống cao, bình yên và hạnh phúc; Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; là một trong những địa phương đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường và thực hiện giảm phát thải khí nhà kính về mức 0.

Với các mục tiêu trên, tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện như: phối hợp với các tỉnh vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng; tập trung thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện đồng bộ việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương; đẩy mạnh phát triển mạng lưới đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; thực hiện các cơ chế, chính sách và nguồn lực tài chính cho phát triển; đổi mới mạnh mẽ phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; thực hiện tốt các phương án bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực, chủ động phát triển kinh tế đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính và tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết phát biểu chỉ đạo.

Chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Khánh Hòa cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện Nghị quyết 09-NQ / TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khẩn trương xây dựng kế hoạch và ban hành cơ chế, chính sách để quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ “Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa”. ”Vừa được Quốc hội thông qua phương án phát triển tỉnh Khánh Hòa, tạo động lực phát triển vùng.

Tỉnh Khánh Hòa cũng cần sớm hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tầm nhìn lâu dài, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cả nước, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng trời. không gian biển quốc gia; là công cụ quản lý và là cơ sở để thu hút đầu tư, quản lý và phát triển của tỉnh; phát huy hơn nữa tiềm năng kinh tế biển để Khánh Hòa trở thành tỉnh ven biển giàu mạnh với lợi thế có bờ biển dài, nhiều đầm, vịnh đẹp, hoang sơ, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp (khu vực Vân Phong – Đại Lãnh).

Bên cạnh đó, thời gian tới, Khánh Hòa cần tạo bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, định hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương; là cực tăng trưởng, trung tâm của vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Ngoài ra, tỉnh cần chú trọng liên kết vùng, phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của tỉnh Khánh Hòa, một trong những cửa ngõ giao thương quốc tế; thúc đẩy liên kết vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa và Đắk Lắk – Khánh Hòa, gắn với hành lang kinh tế Bắc – Nam và Đông – Tây …

Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết và tham gia đầy đủ các hội thảo, hội thảo và tham gia tổng kết báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết. phối hợp với Ban Chỉ đạo tham mưu cho Bộ Chính trị những quan điểm, định hướng mới về phát triển vùng Duyên hải Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.