Bình Định chống thất thu thuế kinh doanh bất động sản

Bất Động Sản
Rate this post

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo hướng bao trùm mọi nguồn thu, chống thất thu và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. .

Ngoài ra, phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán. Thường xuyên tra cứu thông tin công khai trên Cổng giao tiếp điện tử giữa cơ quan thuế và người dân qua địa chỉ http://biditax.vn để tham gia phản biện các trường hợp kê khai giá chuyển nhượng không trung thực, không hợp lý. xác định giá chuyển nhượng bất động sản theo khu vực,…

Nghiêm cấm cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản lợi dụng để trục lợi; làm sai lệch giá giao dịch thực tế trong việc công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán; gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho mọi tổ chức và người dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh cần công khai cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản, cơ sở dữ liệu này phải được cập nhật thường xuyên theo thực tế phát sinh và công khai trên Cổng giao tiếp điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ, định hướng. đối với người nộp thuế trong việc kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách thuế; Công khai thông tin về giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên Cổng Giao tiếp điện tử để nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể biết, giám sát, phản biện, tham gia quản lý và phòng ngừa vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai, nộp thuế và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không trung thực theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định phải chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp cung cấp cho cơ quan thuế, cơ quan công an các thông tin liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng bất động sản. để quản lý thuế hoặc điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Về phía UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn; thường xuyên vận động, tuyên truyền mọi tổ chức, cá nhân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán để tránh rủi ro pháp lý phát sinh.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản bao gồm tổ chức, cá nhân môi giới, đấu giá bất động sản … và người dân trên địa bàn tỉnh cần niêm yết công khai giá chuyển nhượng bất động sản. tài sản thuộc dự án do mình quản lý, làm chủ đầu tư, môi giới; Giá bất động sản trúng đấu giá … trên trang thông tin điện tử hoặc gửi cho cơ quan thuế địa phương để theo dõi, quản lý và hình thành cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published.