Báo chí thúc đẩy cung và cầu đối sánh

Bất Động Sản
Rate this post

>>> Giải phóng vốn cho thị trường bất động sản là cấp thiết

Ông Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnREA)

Báo chí ngoài việc truyền tải thông tin phản ánh những vướng mắc của doanh nghiệp để các cơ quan hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh còn giúp doanh nghiệp hiểu rõ chính sách, điều chỉnh quy hoạch, kết nối doanh nghiệp. Đặc biệt, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự khớp cung – cầu trên các phân khúc bất động sản.

Từ chính sách

Nhờ sự đồng hành của báo chí, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnREA), đại diện cho hàng nghìn doanh nghiệp bất động sản, đã có hơn 100 văn bản với 36 nhóm vấn đề liên quan đến: Kế hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính, thuế .. .Đề xuất các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội, công khai, minh bạch, lành mạnh hóa môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Kết quả, Chính phủ đã ban hành 20 văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 30/2021 / NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013…

Đặc biệt là các kiến ​​nghị liên quan đến Nghị định số 68 / NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017 / NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thay thế Nghị định số 76/2015 / NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015; Nghị định số 02/2022 / NĐ-CP ngày 06/01/2022 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015) với nhiều điểm mới “Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản”, hợp đồng và chuyển nhượng bất động sản. các hợp đồng kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản … cũng đã được các bộ, ngành và Chính phủ lắng nghe, giải quyết.

Đến để thực hành

Trên thực tế, điều kiện nhà ở của một bộ phận người lao động ở cả thành thị và nông thôn còn nhiều khó khăn. Hiện có hàng triệu công nhân tại các khu công nghiệp cũng như sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chưa có chỗ ở ổn định. Mặc dù các cấp các ngành và bản thân các đối tượng thuộc diện NƠXH đã có nhiều cố gắng, từ chính sách cho thuê mua nhà trả chậm, đến việc áp dụng các gói hỗ trợ người lao động mua NƠXH, mua nhà ở xã hội. Các tổ chức tín dụng dành nguồn vốn tín dụng rất lớn để hỗ trợ trực tiếp cho người có nhu cầu mua nhà… nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn.

Hạn chế và vướng mắc lớn nhất là thiếu nguồn cung nhà ở xã hội. Nguyên nhân chính là do cơ chế chính sách hiện nay chưa đủ mạnh để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thủ tục đầu tư xây dựng, phê duyệt giá bán, xét duyệt cho người mua nhà ở còn nhiều bất cập; Nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí hỗ trợ, lãi suất chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số địa phương chưa bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, chưa quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án nhà ở xã hội, chưa triển khai quyết định. trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

[p/Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA)p/]

Diễn đàn “Bất động sản Miền Trung 2022: Xu hướng phát triển và lựa chọn đầu tư” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Đã có hàng trăm lượt nhà báo, hàng nghìn bài báo phản ánh, về phía Hiệp hội BĐS Việt Nam, Hiệp hội BĐS Việt Nam cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và phát triển Nhà ở quốc gia. Chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm đổi mới, đột phá. Cho ý kiến ​​về việc ban hành chính sách nhà ở xã hội tại đô thị, nhà ở cho hộ nghèo tại nông thôn, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh và phát triển xã hội. đô thị và nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Trong quá trình hoạt động, Hiệp hội đã đề xuất các giải pháp tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu, phát triển đa dạng các sản phẩm bất động sản nhà ở; đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội tại các đô thị, nhà ở công nhân. Hiện các địa phương đang vào cuộc mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, trước những biến động của địa chính trị, những thay đổi của kinh tế vĩ mô, hội nhập quốc tế, chuyển đổi công nghệ số, thị trường bất động sản sẽ có những tác động nhất định và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ bị ảnh hưởng. Tài sản cũng sẽ chuyển đổi để thích ứng và hội nhập. Vì vậy, Hiệp hội BĐS Việt Nam tin tưởng, báo chí sẽ tiếp tục là “cầu nối”, lắng nghe ý kiến ​​của các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường BĐS Việt Nam, chuyển tải đến cơ quan quản lý nhà đất. quốc gia nhằm phát huy cao nhất trách nhiệm, nghĩa vụ, tư vấn, đề xuất, đóng góp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa báo chí và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là thực sự cần thiết và là quy luật của sự phát triển. Mong rằng mối quan hệ ngày càng phát triển bền chặt, cùng nhau khai thác những giá trị để hai bên đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.