Bằng cách nào đó, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi cải thiện Đánh giá các kỹ năng liên quan đến canh tác của mình — D+

Anime - Manga
Rate this post

Giống như tiêu đề nói.

Tôi chắc chắn đã nhìn thấy tồi tệ hơn. Nó có một phần duy nhất với thành phần nông nghiệp. Nhưng mặt khác, điều này cực kỳ chung chung, với công chúa, nhân viên tiếp tân của hội và một nhà thám hiểm khác yêu nhân vật chính mà không có lý do rõ ràng, người hoàn toàn không biết gì về họ.

Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ quên mọi thứ về chương trình này sau vài tháng nữa.

  • Kể chuyện – D – Không thực sự đi bất cứ nơi nào thú vị.
  • Giọng nói – D – Rất chung chung, một bước ngoặt độc đáo.
  • Nhân vật – C – Có thể tồi tệ hơn.
  • Chú ý Grab – D – Không.
  • Sản xuất – C – Meh.
  • Nhìn chung – D+

khuyến nghị – Chạm cỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *